Nápisy v Braillovom písme uľahčia orientáciu nevidiacim študentom

 

Miestnosti na Katolíckej univerzite budú označené štítkami v Braillovom písme, niektoré aj špeciálnymi oznamovačmi.

Po zavedení bezbariérových prístupov robí Katolícka univerzita v Ružomberku ďalší krok v ústrety študentom so špecifickými potrebami. Učebne, kabinety, knižničné a internátne priestory či toalety sú postupne označované štítkami v Braillovom písme pre nevidiacich. Ide o špeciálny systém písania fungujúci na princípe plastických bodov, ktoré slabozraký alebo nevidiaci čitateľ vníma hmatom.

„Tento rok boli označené dvere rektorátu, filozofickej a pedagogickej fakulty, knižnice a internátu C-blok,“ uviedla koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami Katarína Markovičová. „Postupne budú označené aj dvere na fakulte zdravotníctva, internáte Ruža a taktiež na pracoviskách v Levoči a Košiciach.“ Priesvitné štítky sú umiestňované tesne nad kľučkou dverí. Všetky štítky prejdú kontrolou nevidiaceho človeka s vysokou znalosťou Braillovho písma, čo je štandardný postup, nakoľko je potrebné zaručiť bezchybnosť označení.

Kvôli efektívnejšiemu čítaniu sú kabinety označené len číslom v Braillovom písme, nevidiaci študenti si mená zamestnancov univerzity priradia k číslam pomocou internetovej stránky. Na miestach, kde je potrebné komunikovať viacej informácií, sa okrem štítkov nachádzajú špeciálne oznamovače, ktoré po stlačení ponúknu vo zvukovej podobe potrebné informácie, napr. o otváracích hodinách v Špeciálnej študovni Poradenského centra.

Nevidiaci študenti oceňujú zavedené opatrenia. „Už viackrát sa mi stalo, že som hľadal učebňu a na chodbe nebol nikto, koho by som sa mohol opýtať, či som správne,“ opísal jeden z praktických problémov doktorand pedagogickej fakulty Tomáš Kollár. Nové označenia tak napomôžu nielen lepšej orientácii, ale aj predchádzaniu neželaných situácií.

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študujú približne dve desiatky študentov so zrakovým postihnutím. Projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Michaela Belkoťáková

Foto: gravotech.czPridaj komentár