Deti kreslili obrázky (z) mesta

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity (ďalej len PF KU) odmenila výtvarné práce detí z materských škôl v rámci súťaže Obrázky z mesta.

V stredu 28.10. 2015 prišli do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity (ďalej len UK KU) deti z materských škôl z Ružomberka a okolia, aby sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej výtvarnej súťaže.

Vernisáž najlepších prác sa začala o 10:00 hod. príhovormi dekana PF KU Tomáša Jablonského a prof. Márie Kožuchovej (vedúcej Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky). Študenti katedry si pripravili hudobný program, do ktorého sa zapojili aj deti. Vyhodnotenie súťaže moderovala Mária Vargová, PhD.

Všetkých dvadsaťdva detí, ktoré sa do súťaže zapojili, bolo odmenených za účasť v súťaži  pastelkami a poďakovaním. Tri najlepšie výtvarné práce boli ocenené diplomom, medailou a ďalšími darmi. Udelená bola aj cena poroty.

Výtvarné práce detí bolo možné vidieť v knižnici len v stredu 28. októbra. Po vernisáži boli výkresy vystavené na chodbách prvého a druhého poschodia PF KU.

Po odovzdaní cien sa deti v sprievode svojich pedagógov  a organizátori zvečnili na fotografiách a zúčastnili sa na exkurzii v Univerzitnej knižnici KU v sprievode a s výkladom riaditeľky knižnice Kataríny Matuškovej.

Výtvarnú súťaž organizovala Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU pri príležitosti Dňa materských škôl, ktorý bude 4. 11. 2015. „Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky zareagovala na túto myšlienku výtvarnou súťažou pre deti z materských škôl v meste Ružomberok a blízkom okolí“, písalo sa na plagáte s vyhlásením súťaže.

 

Tomáš Boguský

Foto: autorPridaj komentár