Digitalizácia kníh prinesie výhody

Ružomberok: Viac ako tisíc kníh bude v digitálnej podobe. Študentom a pedagógom by mali byť dostupné do konca júna 2015. Prístup k zdigitalizovaným knihám bude zo všetkých počítačov po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.

V súčasnosti Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity digitalizuje knihy s tým, že časť kníh bude zverejnená aj na webe.

„Za hlavnú výhodu zdigitalizovania kníh považujem to, že sa podarí zdigitalizovať knihy, ktorých je málo a je po nich dopyt,“ odpovedala Katarína Matušková, vedúca knižnice na otázku, v čom vidí výhody kníh v digitalizácii a dodala: „Týmto spôsobom sa spracovávajú knihy, ktorých časté fyzické používanie by mohlo prispieť k ich poškodeniu.“

Financovanie digitalizácie

Podľa vyjadrenia vedúcej knižnice je digitalizácia kníh financovaná zo štrukturálnych fondov. „V januári 2014 sme začali s nákupom strojov a techniky, momentálne je už tri štvrtina kníh spracovaná.“

Nie všetky knihy sa však skenovať dajú. Kniha môže mať maximálne dvadsať kilogramov a jej maximálna hrúbka nesmie mať viac ako päťnásť centimetrov. Skenovať možno knihy vytlačené z akéhokoľvek druhu papiera.

Patrik Havran

Autor fotografie: Ivan Majerský, denník PravdaPridaj komentár