Do zahraničia môžeš vycestovať aj ty

saia

V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK) sa konal seminár o štipendiách na študijné pobyty a jazykové kurzy v zahraničí.

Na Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) zavítala dňa 16. 10. 2013 regionálna koordinátorka akademických programov Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) Zuzana Grochalová. Grochalová pracuje na regionálnej pobočke v Žiline a má na starosti žilinský a trenčiansky región. Počas svojej prednášky informovala zúčastnených o viacerých programoch, ktoré SAIA realizuje pre študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

Programov je dokopy šesť a každý z nich sleduje iný cieľ. Program Akademické mobility funguje už od vzniku SAIA v roku 1990 a jeho zámerom je umožniť mladým ľuďom lepší prístup k informáciám o mobilitách. Program CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) predstavuje spoluprácu 15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Ďalším programom je Národný štipendijný program, ktorý má za úlohu podporiť mobilitu slovenských a zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Cieľom programu Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je prispieť k zníženiu hospodárskych nerovností v Európskej únii (EÚ) prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít výskumných pracovníkov nových členských štátov EÚ. K ďalším programom patrí napríklad Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov, Stredoeurópska univerzita v Budapešti, štipendium pre francúzskych lektorov na Slovensku a mnohé iné.

Podmienkou udelenia štipendia je napríklad dostať akceptačný list, ktorým vás zahraničná univerzita pozýva na študijný pobyt. Ďalej budete potrebovať aspoň dve odporúčania od školiteľov, životopis vo forme EUROPASS či motivačný list uchádzača.Pridaj komentár