Erasmus – mobilita spájajúca študentov

Dňa 20. novembra sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) konal informačný seminár s názvom Erasmus +, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvou časťou bolo informovanie študentov o Erasme, ktoré sa konalo o 12:15 v priestoroch knižnice, a druhé stretnutie prebiehalo večer o 18:00 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), kde sa predstavili jednotliví zahraniční študenti.

Projektu Erasmus + sa môže zúčastniť ktorýkoľvek študent KU, ktorý si podá žiadosť. Pri výbere študenta sa prihliada na študijné výsledky, jazykové znalosti a informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch. Počas mobility sú študentom poskytované aj granty, z ktorých si dokážu zabezpečiť najnevyhnutnejšie veci. Týka sa to aj študentov, ktorí poberajú štipendium. „Ak poberáte štipendium, máte naň nárok aj naďalej ,“ upresňuje univerzitná koordinátorka pre mobility Michaela Moldová Chovancová.

Predmetom stretnutia Erasmus + neboli len pobyty v zahraničí, ale aj pracovné stáže. Postup pri nich korešponduje s postupom, ktorý je pri pobyte. „Väčšinou študenti pracujú cez leto v inom odbore, vy to môžete zduplikovať. Zarobiť si a zároveň pracovať vo svojom odbore,“ dodáva koordinátorka Moldová Chovancová.

Počas Erasmus stretnutia dostali slovo aj študenti, ktorí prišli zo zahraničia absolvovať mobilitu u nás na KU. Slovo dostali aj naši študenti, ktorí absolvovali stáž alebo mobilitu v zahraničí. „Štúdium Erasmus by som vám chcel odporučiť. Bola to veľká skúsenosť a som rád, že som to mohol zažiť,“  hovorí študent Michal Kentoš. „Odchod bol veľmi ťažký, plakal som, ale nevydržalo mi to veľmi dlho, po 2 mesiacoch som sa tam vrátil a znova pocítil radosť.“

Študentka Mária Hilová, ktorá absolvovala stáž v Oxforde, má tiež pozitívne spomienky. „Prečo som sa tam prihlásila? Chcela som sa zdokonaliť v jazyku a zažiť niečo nové. Vlastnila som aj univerzitnú kartu, s ktorou som sa dostala kdekoľvek,“ predkladá svoje dôvody a skúsenosti študentka anglického a nemeckého jazyka.

Cieľom tohto informačného seminára bolo priblížiť študentom možnosti zahraničných mobilít a stáží, a zároveň im ponúknuť možnosť zoznámiť sa so študentmi z mobility aj na pôde KU.Pridaj komentár