Erasmus Plus – v jednote je sila

V januári 2014 spustila Európska komisia nový Erasmus Plus, ktorý nahradí súčasné programy vzdelávania.

Tento program zjednotil už existujúce programy ako Grundtvig, Comenius,  Leonardo da Vinci, aby sa zefektívnili a boli konkurencie schopnejšie voči ostatným programom.

Cieľom je modernizovať vysoké školstvo, zväčšovať kvalitu vzdelávania, zvyšovať kvalifikáciu študentov, lepšie ich pripraviť na život, na prax a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.

Počet študentov, ktorí môžu ísť na Erasmus, je viazaný na finančné prostriedky z Európskej komisie.  „Snažíme sa pýtať si, čo najviac prostriedkov a umožniť tak čo najväčšiemu počtu uchádzačov vycestovať do zahraničia,“ vyjadrila sa referentka pre mobility Michaela Moldová Chovancová.

„Bola to pre mňa jedinečná šanca spoznať novú krajinu, vidieť, ako sa učí na inej univerzite, a nadobudnúť tak iný pohľad na svoj odbor,“ povedala Martina.

Erasmus má aj stáž, na ktorej sa študent popri štúdiu venuje aj práci vo svojom odbore, čím získava prax.

Viac informácií nájdete na stránkach zahraničných vzťahov a mobilít.

foto: http://www.iayo.ie/admin/wp-content/uploads/erasmus+.jpgPridaj komentár