Fajčiarsky priestor pred pedagogickou fakultou je iba dočasné riešenie

Po dobudovaní univerzitnej knižnice sa v areáli Katolíckej univerzity (KU) objavili nové informačné tabule s nápisom „No smoking campus“ zakazujúce fajčenie v priestoroch univerzity.

Vďaka nej môže u študentov prevládnuť dojem, že fajčiari na univerzite si nemajú kde zapáliť. Avšak, nie je to úplne tak. Žiaci môžu chodiť fajčiť pred vchod pedagogickej fakulty, kde sú umiestnené koše s popolníkmi. Vzhľadom na ich polohu pri hlavnom vchode z Hrabovskej cesty nie je táto fajčiareň ideálnym riešením. „Zamýšľame sa aj nad iným riešením. Zákon nám umožňuje, no neprikazuje, vytvárať fajčiarne. V budúcnosti teda ponúkneme ideálnejšie riešenie,“ povedal hovorca KU Vladimír Buzna.

Študenti univerzity sa napriek tomu začali sťažovať na vzdialenosť priestorov na fajčenie od školy. „Prestávka má iba päť minút. Za toľko sa stihnem akurát tak presunúť pred školu,“ povedala študentka pedagogiky Janka. Na otázku, či univerzita má pre takýchto študentov riešenie, nám odpovedal Vladimír Buzna takto: „Iste sa zhodneme na tom, že fajčenie, rovnako ako napríklad pitie kávy, patrí až k druhotným potrebám, ktoré by nás vo vzťahu k poslucháčom či zamestnancom mali zaujímať.“

Ochranu verejného priestoru pred fajčením začalo vedenie školy vnímať intenzívnejšie po dostavaní univerzitnej knižnice. Tabule majú taktiež funkciu napomôcť lepšiemu komplexnému obrazu univerzity.

Informačné tabule boli vytvorené na podnet zákona, ktorý bol vydaný 14. júna 2013 v čiastke č. 35/2013 Zbierky zákonov SR pod číslom 142/2013 Z. z., ktorý taktiež mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

 

Matej GajdošíkPridaj komentár