Gabriele Kuby prehovorila o globálnej sexuálnej revolúcii

Študentov, ktorí si prišli vypočuť prednášku G. Kuby, sme sa opýtali, aký názor majú na myšlienky, ktoré si práve vypočuli.

Natália(pedagogická fakulta): Prednáška sa mi páčila, ale musím povedať, že s názormi Gabriele Kuby absolútne nesúhlasím. V dnešnej modernej dobe si myslím, žeby ľudia mali byť viac tolerantní voči novým názorom a možnostiam. Prednášku som si ale aj napriek tomu  rada vypočula a bola som  prekvapená, koľko ľudí sa rozhodlo prísť si ju vypočuť.

Klaudia (filozofická fakulta):Myslím si, že jej názor je správny, pretože každá matka má právo vychovať svoje deti tak, ako to ona uzná za vhodné, a nemala by byť obmedzovaná štátom.

Michaela (filozofická fakulta):Na prednáške G. Kuby sa mi veľmi páčilo. Na problematiku, ku ktorej sa vyjadrila, mám totožný názor ako ona. Nikdy som sa na tému rodová rovnosť nepozerala z takéhoto profesionálneho hľadiska, ale na jej prednáške som dostala možnosť všetko pochopiť. Najviacma prekvapilo, že sexuálna výchova by mala byť zavedená v materských školách,  čo je podľa mňa veľmi skoro. Predmet sexuálna výchova by bolo podľa môjho názoru vhodné zaviesť až na stredných školách.

Filip (pedagogická fakulta):Prednášky som sa zúčastnil, pretože ma oslovila myšlienka, ktorou sa zaoberala, ale priznám sa, že už na začiatku som ľutoval, že som sa takto rozhodol. Názory G. Kuby boli podľa mňa neobjektívne.

Lucia (filozofická fakulta): Na prednášku som išla len z toho dôvodu, že bola v rámci hodiny. Počas celej prednášky som sa nudila a mala som  problém vnímať,  o čom bola. Téma ma vôbec neupútala a z toho dôvodu som z prednášky odišla ešte pred jej ukončením.

Autor: Dominika BrabencováPridaj komentár