Grilli prednášal na Katolíckej univerzite

Taliansky teológ, Massimo Grilli, polemizoval o Ježišovi a o násilí v Novom zákone.

RUŽOMBEROK, 7. októbra – Taliansky teológ, Massimo Grilli, dňa 7. októbra prednášal širokej verejnosti a študentom Katolíckej univerzity o násilí v Biblii a o vnímaní Ježiša ako takého. Prednáška sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici. Celé podujatie organizovali UPC v spolupráci s kolégiom a univerzitou. Stretnutia sa zúčastnila aj sestra Fides, ktorá celú prednášku prekladala do slovenského jazyka.

Grilli sa v prednáške pokúsil objasniť 3 skupiny tzv. „biblistov“, ktorí sa zaujímajú o tému „Násilie v Biblii“. Najskôr sa pozrel na prvú skupinu, ktorá opisuje Ježiša ako nenásilného Boha. Podľa nich, Ježiš zničil obraz násilia v náboženstve. Druhá skupina interpretuje Ježiša ako násilného Boha. „Kristus preklial olivovník,“ vysvetľoval Grilli postoj niektorých vedcov. Tretia skupina, podľa talianskeho teológa, vidí Ježiša s dvoma tvárami. Na jednej strane trestá a zatracuje, na strane druhej odpúšťa a odmeňuje.

Grilli nakoniec predstavil svoju interpretáciu problematiky. „Netreba sa zriekať násilia, keď vidím, že sú obetovaní slabí a nevinní,“ vyhlásil na prednáške Grilli, podľa ktorého Ježiš konal podľa sémantickej mysle a počas svojho utrpenia spoznal pravú tvár Boha. Massimo Grilli ukončil vystúpenie slovami: „dôvod, prečo konáme násilie je láska.“

Massimo Grilli je profesorom Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme. Licenciátne štúdium ukončil v roku 1983 a v roku 1992 aj doktorandské na Pápežskom biblickom inštitúte. Od roku 1998 začal pôsobiť ako profesor na teologickej fakulte.  V rokoch 2001 – 2012 viedol katedru biblickej teológie. Momentálne spolupracuje ako vedecký direktor na projekte „Evangelium und Kultur“.  Na Slovensko sa prišiel podeliť o svoje skúsenosti a poznanie Božieho slova, keď prijal pozvanie Katolíckeho biblického diela.

Juraj JanoťákPridaj komentár