Históriu Kralickej Biblie prišiel na pôdu KU priblížiť Bohdan Hroboň

Bibliu možno označiť za najpredávanejšiu, najprekladanejšiu a najčítanejšiu knihu na svete. Práve Kralická Biblia je kniha, z ktorej naši predkovia po stáročia čerpali duchovnú silu a vieru.

 

O svoje skúsenosti s jej prekladom sa v utorok 18. februára prišiel do priestorov Univerzitnej knižnice podeliť Bohdan Hroboň, ktorý sa priznal, že prekladanie zdedil a má v ňom záľubu.

Za začiatok histórie Kralickej Biblie sa môže považovať Nemecká reforma v 16. storočí, ktorá priniesla do Cirkvi kľúčovú myšlienku – dostupnosť Písma pre široké vrstvy obyčajných veriacich.  To znamenalo začiatky prekladov biblických textov do jazykov, ktorými sa hovorilo v jednotlivých krajinách. Na našom území môžeme za blízku považovať práve Kralickú Bibliu. V oblasti Českej republiky sa začala objavovať od roku 1564. Hlavným iniciátorom prekladu bol biskup Jednoty bratskej Jan Blahoslav, ktorý sa snažil preložiť Sväté písmo z pôvodných jazykov.

Bohdan Hroboň vo svojej prednáške spomína súčasnú biblickú nevedomosť a paradox, že čím viac je Biblia dostupná, tým menej sa číta. „Máme podstatne lepšie podmienky, ako mali biblisti. Máme napríklad slobodu vierovyznania a neskutočný prístup k zdrojom,“ dopĺňa Hroboň.

Okrem toho, že so sebou priniesol ukážky Kralickej Biblie, svoju prednášku oživil aj hrou na husle.

 

Bohdan Hroboň sa narodil v roku 1968. Študoval v Spojených štátoch amerických, kde získal titul Master of Arts, takisto získal titul PhD. v orientalistike na Oxfordskej univerzite. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Nadácie kresťanského vzdelávania a ako riaditeľ Biblickej školy v Martine. Zároveň je aj prednášajúcim na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity.Pridaj komentár