Je Boh násilnícky, pýta sa biblista Grilli

Biblista Massimo Grilli v rámci prednáškového turné po Slovensku hľadal odpoveď na otázku, či je Boh Biblie Bohom pokoja alebo odplaty.

Profesor Grilli počas prednášky na Katolíckej univerzite v Ružomberku predstavil najzreteľnejšie časti Biblie, v ktorých sa Boh javí ako násilnícky. Kontrast medzi Bohom, ako ho opisuje Starý a Nový zákon, je zložitou teologickou otázkou.

„Vnímanie Ježiša Krista iba ako mierumilovnej a milosrdnej postavy je stereotypom,“ povedal Grilli. „V jeho skutkoch je totiž badateľná i spravodlivosť, ktorá bude naplno prejavená pri poslednom súde.“ Boh podľa Grilliho odmeňuje, ale aj trestá.

„Boh nie je len v úspechu, ale aj v zúfalstve každej ľudskej bytosti,“ povedal odborník na Sväté písmo a poslucháčov vyzval, aby si dali odpoveď na otázky, čo je skutočne v Božom slove a čo Boh žiada od zodpovedného človeka.

Profesor Massimo Grilli študoval na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Od roku 1988 pôsobí v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite, kde sa venuje pedagogickej a vedeckej činnosti. Na Slovensku pricestoval na pozvanie Katolíckeho biblického diela. Okrem Ružomberka prednášal v Bratislave, Prešove, Spišskej Kapitule a Badíne.

Adam TakáčPridaj komentár