Je rozhodnuté

Ružomberok 9.11.2011–  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) si už zvolila svojich zástupcov do Akademického senátu (AS). Voľby sa konali tajným hlasovaním vo vestibule F- bloku FF KU, nad ich priebehom dohliadala celouniverzitná dozorná komisia pre voľby do AS KU, za Filozofickú fakultu dohliadal Ján Baňas. Spomedzi kandidátov mohli voliči zahlasovať najviac za dvoch, a to buď do zamestnaneckej alebo študentskej časti AS KU. Za člena akademického senátu univerzity boli zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. Spomedzi šiestich kandidátov zamestnaneckej časti sa členom AS KU stali Petra Lajčiaková, Miroslav Huťka, Ivan Moďoroši a Andrea Fecková. Do študentskej časti boli zvolení Matúš Demko a Miroslava Antolová. Výsledky volieb zverejnila komisia verejným vyhlásením v nasledujúci pracovný deň po potvrdení.
Pridaj komentár