Jeseň na KU vyvrcholila týždňom, ktorý bol venovaný vede a technike

Do Týždňa vedy a techniky sa aj tento rok zapojila  Katolícka univerzita v Ružomberku. Celoslovenská akcia trvala na našej univerzite od 5. do 11. novembra a ponúkla rôzne odborné prednášky.

Séria podujatí na Katolíckej univerzite bola spojená s prednáškami, seminármi, workshopmi, prezentáciami či konferenciami.

S témou Samo Cambel slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy vystúpila docentka Katarína Žeňuchová.

Samo Cambel svoje bádateľské úsilie venoval najmä štúdiu spisovného slovenského jazyka a ustaľovaniu kodifikačných noriem dejín spisovnej slovenčiny. Hlavnou témou prednášky bola najmä zbierka nárečových textov, ktoré S. Cambel zapísal počas svojich ciest zameraných predovšetkým na výskum slovenských dialektov.

„Cieľom prednášky bolo predstaviť osobnosť jazykovedca Samuela Cambela a poukázať na málo známy rozmer jeho vedeckej a zberateľskej práce,“ priblížila Katarína Žeňuchová svoje vystúpenie.  

V rámci Týždňa vedy a techniky sa študenti mohli zúčastniť prednášky s názvom Problémy pravoslávnej cirkevnej jurisdikcie v Československu na začiatku roku 1920, workshopu so sériami prednášok Between: Transitions and Intersections of Cultural Forms, ďalej vedeckého semináru pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských privilégií Ružomberku či diskusie na tému Filozofia (už) nemá význam (?).

Študenti si taktiež mohli zmerať odolnosť voči stresu, ktorý realizovali členovia Katedry psychológie na FF KU.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku už pätnásty rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Daniela Hujčáková Pridaj komentár