Julo Slovák: Je mojím snom, aby študenti Katolíckej univerzity žili s Bohom

V stredu 2. októbra zavítala v podvečerných hodinách na našu univerzitu worshipová kapela eSPé. Tento deň sa mnoho zvedavých študentov z radov prvého ročníka a milovníkov chvál stretlo v Aule Jána Pavla II., aby spoločne oslavovali Boha piesňami od skupiny zo Sliača. Ponúkame vám rozhovor s lídrom kapely Julom Slovákom.

Aké boli tvoje bezprostredné očakávania tesne po tom, ako si vkročil na pôdu KU v Ružomberku?

Kapela eSPé prijala pozvanie od kňazov z UPaC. Urobilo nám to veľkú radosť a zároveň to bola pre nás česť byť tu. Verím, že sme prispeli určitou mierou k tej práci, na ktorej sa tu kňazi a spoločenstvá KU podieľajú. V zásade sme prichádzali najmä slúžiť tomu, čo tu je, čo tu dávno pred nami bolo a čo tu po nás bude pokračovať. Toto bol len jeden večer, keď mladí ľudia mohli prísť a zapáliť sa pre Krista. O to kľúčovejšie je pokračovať v živote s Ním. Výrazne tomu dopomáhajú práve UPaC a ďalšie spoločenstvá, ktoré tu aktívne fungujú.

Opíš v skratke spoluprácu medzi kapelou eSPé a KU.

S KU sme v kontakte. Vo veľkej miere je to o vzťahoch, ktoré sú dôležitým momentom. My sme priateľmi aj s miestnymi kaplánmi, kňazmi aj vedúcimi spoločenstiev. Z toho následne vyplývajú pozvánky a ďalšia spolupráca.

Vnímal si na vlastnej koži atmosféru počas vašich chvál. Publikum bolo obsadené poväčšine študentami. Čo v podstate chcete povedať prostredníctvom hudby človeku, ktorý netuší, čo môže od toho všetkého očakávať?

Ja osobne sa teším z takýchto miest. Bolo to super. Snažíme sa ľudí volať do modlitby, do zamyslenia sa, do počúvania Božieho slova. Za najzlomovejší okamih považujem, keď už ľudia opúšťajú sálu. Jedna vec je totiž zážitok a emócia, akú si odnesú  z tohto miesta domov. Tou druhou je rozhodnutie, ktoré z toho vzíde.

Aj tento rok chystáte projekt Godzone Tour 2013 zameraný atraktívnym spôsobom na evanjelizáciu mladých ľudí na Slovensku. Prezradíš čitateľom nejaké bližšie informácie?

Je to jubilejný piaty ročník. Sám tomu neverím, ale je to tak (smiech). Pokračujeme v téme Generácia KIOBK s podtitulom Armáda kráľa. Veríme, že toto nie je len téma, ale je to víziou pre slovenskú mládež, ktorá má v rukách tú moc, že môže zmeniť mnohé veci. To je naozaj to, čomu skutočne veríme. Tento rok navštívime 6 miest: Poprad, Košice, Považskú Bystricu, Partizánske, Trnavu a nakoniec Banskú Bystricu. V prípade záujmu o dobrovoľnícku činnosť máte u nás otvorené dvere a dá sa prihlásiť individuálne na mailovej adrese godzone@godzone.

Prekvapí nás kapela eSPé v najbližšom období nejakým novým CD-čkom?

Naše posledné CD Nová Vášeň nahrávané „live“ nie je až také staré. Vydali sme ho tento rok. Môžem prezradiť len toľko, že niekedy v máji budúceho roka by sa malo podľa plánu začať nahrávať nové CD. Niekedy koncom roka 2014 by malo byť hotové.

V súčasnosti naplno zastávaš popri zamestnaní a kapele aj funkciu starostlivého otca. Pred piatimi mesiacmi sa ti narodil syn Matthias. Ako si užívaš tento post a ako vnímaš milé otcovské povinnosti ?

Je to krásny pocit. Nazval by som to školou otcovstva. Každý večer, ktorý trávim s malým, keď ho uspávam je nielen čas uspávania, ale aj modlitby a takej intimity s mojím Otcom v nebi. Odhaľuje mi to srdce nášho Boha. Boh mi môže skrze nádherných chvíľ so synom hovoriť mnoho nových veci o tom, čo znamená že Boh je Otcom.

Čo by si na záver odkázal študentom KU?

Veľmi túžim po tom, aby KU nebola len nejakou budovou, ale aby to bola kultúra. Je mojím snom, aby mladí ľudia z tejto univerzity a tí, čo sem v budúcnosti prídu študovať naozaj žili s Bohom. Aby ich život bol plný princípov kráľovstva, plný lásky z neba a vzťahu s Bohom a to znamená, že to bude ovplyvňovať celé mesto Ružomberok.

Text: Tomáš Kotlárik

Foto: Martin Buzna

 Pridaj komentár