Kasl Kollmannová prezentovala študentom Filozofickej fakulty netradičnú tematiku – politici v médiách

RUŽOMBEROK, 23. apríla – Katolícku univerzitu poctila svojou návštevou doktorka filozofie Denisa Kasl Kollmannová, ktorá sa podrobne zaoberá súvislosťami a vzťahmi medzi politikmi a svetom médií, predovšetkým na území Českej Republiky. Pricestovala z Prahy, Karlovej univerzity, aby na pôde Filozofickej fakulty predniesla na neobvyklú tému „Prezentace a reprezentace soukromí politiků v médiích“.

Prednášku venovanú najmä študentom žurnalistiky začala vysvetlením, že verejnosť nie vždy bažila po intímnostiach spoločensky významných osobností. „Po roku 1989 síce bola odstránená cenzúra, médiá sa teda mohli plne realizovať, no nevedeli ako so svojou mocou naložiť. Prelomový okamih v zobrazovaní súkromia bol až rok 1995.  Bulvárna televízia Nova sa toho času neštítila natočiť vtedajšieho prezidenta Václava Havla priamo v nemocnici, kde bojoval s chorobou.“ Kasl Kollmannová ďalej objasňuje, že v minulosti bolo nabúranie sa do súkromia predstaviteľov verejnej mienky pre ľud veľkou senzáciou, pre samotných politikov nehoráznosťou. „Dnes je situácia odlišná. Počas posledných prezidentských volieb v Českej Republike sme zaznamenali, že politici sa úmyselne snažia dostať do médií. Poodhalením svojho súkromia sa usilujú dostať sa do povedomia ľudu, pretože volebné programy im na to nestačia,“ dodáva.

Kasl Kollmannová vysvetlila publiku nakoľko je v dnešnej dobe politická kampaň založená na politike, a aké percento úspešnosti tvorí participácia v médiách. Ako príklad použila nedávne prezidentské voľby v Českej Republike a troch najúspešnejších uchádzačov – Miloše Zemana, kniežaťa Schwarzenberga a nestranného kandidáta Fischera. „Súkromie politikov, ktorým sa snažia zaujať verejnosť, sa stalo súčasťou politického marketingu. Z rodinných príslušníkov sa stávajú áčkové celebrity, no nie vždy to na voličov zaberie. Niekedy sa docieli pravý opak, ako v prípade Jana Fischera. Nie je dôležité, ako často je politik v médiách, ale ako ho médiá prezentujú.“

Doktorka filozofie sa priebežne zaoberala pojmami ako „poľudštená politika“, framing či politaiment. Znamená to, že politici sa prispôsobujú mediálnej logike, celý svet politológie sa mení na zábavný aspekt. „Politici chcú pôsobiť ako hrdinovia z ľudu, snažia sa čo najviac priblížiť verejnosti a využívajú cestu médií. Samozrejme, pokiaľ sú novinármi odhalení v dôsledku nejakej kauzy, už sa im medializácia nepáči.“  Doktorka Kasl Kollmannová na záver prednášky zdôraznila, že akokoľvek sa mýtus racionálneho voliča stráca, i naďalej je dôležitá dôvera voči predstaviteľovi verejnej mienky.  Svoju prednášku končí slovami: „Cieľom mojej štúdie o postavení politikov v médiách je upozorniť, že takýto fenomén existuje. Dôvera či prirodzenosť sú však nemenné.  Na strojenosť a faloš sa potenciálny volič nechytí.“

 

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová je vedúcou Katedry marketingovej komunikácie a PR Karlovej univerzity v Prahe. Vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na FSV UK a absolvovala ročný štipendijný pobyt na Tokio University od Foreign Studies odbor Intercultural Communication. V roku 2010 úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému Verejné súkromie: Interakcia politického marketingu a mediálnej komunikácie na príklade súkromného života českých politikov (1989 – 2010).

zdroj: http://www.cuni.cz/IKSZ-68.html

foto: www.cuni.czPridaj komentár