Katedra psychológie otestovala svojich budúcich študentov

Uchádzači o štúdium psychológie mali v pondelok možnosť ukázať svoje predpoklady pre zvolený študijný odbor.

Katedra psychológie 14. 4. 2014 uskutočnila prijímacie skúšky. Ján Baňas, prodekan pre vzdelávanie a výchovu, nás informoval o počte podaných prihlášok na Katolícku univerzitu pre tento rok: ,,Počet uchádzačov je 330, čo je pokles oproti minulému roku. Na odbor psychológia sa hlási 109 študentov.“ Uchádzači o tento študijný program, museli podstúpiť písomný test a pohovor.

Uchádzačka o štúdium Nikola, sa na KU hlásila aj kvôli jej vierovyznaniu: ,,Naša rodina je dosť katolícky založená,“ ale hlavným dôvodom bol jej vzťah k psychológii: ,,V ničom nie som taká dobrá ako v tomto. Vyznám sa v ľuďoch a rada riešim ich problémy.“

Po písomnom teste sa k ústnej skúške dostalo len 54 študentov. Pýtali sme sa uchádzačov o štúdium, ako hodnotia písomnú formu skúšky: ,,Test bol ťažký. Ja som bola v šoku, že sa mi ho podarilo úspešne absolvovať,“ reagovala študentka strednej školy Zuzana.

Bývalý študent žurnalistiky Patrik, sa takisto rozhodol pre štúdium psychológie: ,,Už som tu študoval a poznám tu aj dosť ľudí. Na tejto škole sa mi veľmi páči prístup pedagógov.“

Na FF KU sa prijímacie skúšky konali aj v odbore žurnalistika, anglický jazyk pre komerčnú prax, história, nemecký jazyk a kultúra. Prvá časť prijímacieho konania sa skončila. ,,Štatistiky ohľadom prijímacieho konania budeme mať hotové koncom apríla. Celkové prijímacie konanie bude ukončené koncom júna,“ dodal Ján Baňas.Pridaj komentár