Katedra žurnalistiky pripravila stránku pre rodičov

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v roku 2008 konal svetový kongres Rodina a médiá. Po tejto udalosti sa členovia katedry žurnalistiky zhodli na tom,  aká dôležitá je mediálna výchova v rodine.

 

Portál, ktorý sa členovia katedry žurnalistiky rozhodli vytvoriť, má preto napomôcť rodičom, učiteľom a vychovávateľom  viesť deti k zodpovednému používaniu internetu. Príprava stránky  sa dá rozdeliť do dvoch fáz – dizajnovanie stránok a napĺňanie stránky obsahom. Členovia projektového tímu dúfajú, že spomínaná druhá fáza bude pokračovať. Zástupcom projektu bol PhD. Pavel Izrael, ktorý mal na starosti koordináciu prípravy stránky a čiastočne aj jej tvorbu. Svojím podielom prispeli aj ostatní členovia katedry a tiež ľudia z externého prostredia, ktorí sa starali napríklad o dizajn stránky či uverejňované články. Cieľom tvorcov nie je vytvoriť spravodajskú stránku, kde budú vždy najaktuálnejšie informácie z danej problematiky, ale pomôcť cieľovej skupine orientovať sa vo svete médií. Stránka bude ponúkať  články populárno-náučného charakteru, odborné texty, ale aj celé publikácie na stiahnutie či odkazy na stránky s podobnou tematikou. Rodičia na stránke teda nájdu relevantné informácie, ktoré im ohľadom využívania médií chýbali.

Samotná webová stránka rodinaamedia.ku.sk zatiaľ nie je v dostatočnom povedomí širšej verejnosti, ale ohlasy ľudí, ktorí o tvorbe stránky vedeli, sú pozitívne.

Príprava stránky bola súčasťou programu VEGA – Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie.

 Pridaj komentár