Katolícka univerzita sa otvorila pre verejnosť

Ružomberok, 15. februára 2012 – Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa konal deň

otvorených dverí. Deň otvorených dverí prebiehal aj Fakulte zdravotníctva, na ktorej sú štyri katedry,

medzi, ktoré patrí aj Katedra fyzioterapie. Katedra bola návštevníkom predstavená dvoma

spôsobmi. Prvý spôsob bol vizuálna prezentácia katedry. Druhý bol praktický a šlo o

predvedenie ukážky vyšetrovacích techník pohybového systému. Celé predstavovanie katedry

účastníkom trvalo približne hodinu.
Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva bolo otvorené o 9. hodine
a trvalo približne do 15. hodiny po obede. Návštevníkov sprevádzali vedúci a zástupcovia

jednotlivých katedier, ktorí zároveň ponúkali informácie o študijnom programe,ktorý katedra

ponúka.

Fakulta zdravotníctva, vznikla ako štvrtá fakulta na KU. Svoju činnosť začala od 1.

júla 2005. Fakulta zabezpečuje programy na štyroch katedrách a to: katedra verejného

zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, katedra fyzioterapie a katedra

urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Katedra fyzioterapie funguje pod vedením doc. MUDr. Jozefa Kobelu, PhD. za

pomoci prefesorov prof. RNDr. Juraja Slabeciusa, CSc. a prof. MUDr. Karela Martiníka,

DrSc.

Zdroj: http://www.fz.ku.sk


Pridaj komentár