Katolícka univerzita stráca lesk

Študenti stredných škôl prestávajú mať záujem o štúdium na Katolíckej

Ružomberok – Vo štvrtok 30. apríla prebehli na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

(KU) prijímacie skúšky. Len v odbore žurnalistika sa počet záujemcov o štúdium rapídne zmenšil.

Pokým minulý rok na prijímačky prišlo 64 študentov, tento rok poslalo prihlášku len rovných 32.

Z uvedených čísel vidieť, že popularita KU v očiach stredoškolákov pomaly klesá. „Záujem o štúdium

na našej fakulte sa znížil,“ povedal Ján Baňas. „Musíme to najskôr prehodnotiť

a až potom budeme vedieť, čo robiť ďalej.“ Prvý krok vedenie školy už urobilo. Zatiaľ čo minulý rok

v odbore žurnalistika bolo prijatých 40 študentov, tento rok sa stavy znížili na rovných 30.

Zlé meno škole robia aj kauzy, ktoré vyplávali na povrch pred nedávnom. „Rozhodla som sa podať si

prihlášku na KU, pretože som od bývalých študentov počula o jej kvalitách,“ povedala stredoškoláčka

Nikola Jarošová. „Nedá sa bohužiaľ nevšimnúť si, aké problémy KU má a preto sa nedivím, že

študenti strácajú záujem o štúdium na tejto univerzite.“

Pokles záujmu študentov sa netýka len odboru žurnalistika. V problémoch sú aj iné katedry.

Stredoškoláčka Monika Smolková, ktorá prejavila záujem o štúdium v odbore opatrovateľstvo si myslí,

že za poklesom záujmu si môže škola sama. „KU má slabú propagáciu. U nás na škole nebol nikto od

nich, aby nám o tejto škole povedali viac,“ povedala mladá Novoťanka. Monika sa ale nenechala

odradiť a na KU si poslala prihlášku. „Je to blízko na moju rodnú Oravu a na ostatných školách už boli

vypršané termíny.“

 

Juraj JanoťákPridaj komentár