Katolícka univerzita v hodnotení vysokých škôl naberá na kvalite

Všetky štyri fakulty Katolíckej univerzity (KU) sa neustále zlepšujú a v kvalite štúdia rastú. Výsledky predstavila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) na svojej internetovej stránke.

Vysoké školy sú hodnotené v možnostiach svojich odborov, aby v každej zo skupín fakúlt bol dostačujúci počet hodnotených vysokých škôl.  ARRA sa snaží poskytnúť prehľad uchádzačom o štúdium na vysokej škole, ktorý sa zostavuje na základe použitia všeobecne známych kritérií. Tento prehľad pomáha rodičom a ich deťom pri výbere kvalitnej vysokej školy.

Filozofická fakulta KU sa umiestnila v skupine filozofické vedy na štvrtom mieste s hodnotením 59,1 bodov. Prvé miesto však získala v počte zahraničných grantov a to ARRA odôvodnila takto:  „Viaceré fakulty si tiež bodovo pohoršili pri indikátoroch grantovej úspešnosti, to je ale spôsobené skôr výrazným zvýšením zahraničných grantov pre Filozofickú fakultu KU, čím sa dramaticky navýšila referenčná hodnota s ktorou boli ostatné fakulty porovnávané.“

V skupine pedagogické vedy sa Pedagogická fakulta KU umiestnila na šiestom mieste s počtom bodov 49,4.

Teologická fakulta s počtom bodov 45,4 v skupine teologické vedy skončila na piatom mieste. „Vo všeobecnosti u tejto skupiny fakúlt pretrváva trend poklesu záujmu o štúdium, ktoré už tak dosahuje veľmi nízke hodnoty,“ vysvetľuje ARRA.

Fakulta zdravotníctva KU sa umiestnila na siedmom mieste v skupine medicínskych fakúlt s počtom bodov 33,7.

ARRA je akademická rankingová a ratingová agentúra. Prvé hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt zverejnila ARRA v roku 2005. ARRA tento rok hodnotila 109 fakúlt z toho 103 verejných a šesť fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.

Veronika GrečnárováPridaj komentár