Katolícka univerzita zlepší bývanie študentov na internáte

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) získala finančné prostriedky z eurofondov. Zrekonštruuje internát a peniaze použije aj na výstavbu nového digitalizačného pracoviska.

Ružomberok 21. februára – Z rozpočtu Európskej únie dostala KU vyše dva a pol milióna eur na rekonštrukciu internátu Bloku C a vybudovanie digitalizačného pracoviska. Projekt „Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investícia do lepšej kvality vzdelávania“ budú realizovať od prvého štvrťroka 2014 a potrvá do tretieho štvrťroka 2015.

„Projekt je súčasťou operačného programu Výskum a vývoj a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v prioritnej osi 5. Infraštruktúra vysokých škôl,“ povedal hovorca KU Vladimír Buzna.

Na internáte pribudnú nové spoločenské priestory, kuchynky, práčovne a 30 nových izieb. Kapacitu internátu plánujú zvýšiť z 87 na 146 ubytovaných študentov. Zlepšiť by mali aj kvalitu poskytovania služieb v hygienických zariadeniach. Tie sú v nevyhovujúcom stave a pre imobilných študentom neprístupné.

Z podpory eurofondov zriadia aj moderné digitalizačné pracovisko európskeho štandardu. Na pracovisku budú skenovať knihy, rukopisy a iné dokumenty. To zahŕňa aj následné spracovanie, archiváciu a publikáciu digitálneho obsahu.

Podľa rektora Tadeusza Zasepu, „KU prechádza nielen skvalitňovaním vzdelávacieho, výskumného a vedeckého procesu, ale posilňuje aj svoje technické, materiálne a organizačné zabezpečenie.“

Finančné náklady na rekonštrukciu sú približne 2 490 000 eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne 95 percent prostriedkov. Zvyšných päť percent nákladov hradí KU z vlastných zdrojov.

Zuzana Rojíková Pridaj komentár