Katolícka univerzita zorganizovala zbierku pre irackých utečencov na Slovensku

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) v marci zorganizovala zbierku pre rodiny irackých kresťanov na Slovensku. Reagovala tak na výzvu občianskeho združenia Pokoj a dobro zadovážiť pre nich veci dennej potreby.

Myšlienka materiálnej pomoci utečencom vznikla počas prednášky humanitárneho aktivistu a dokumentaristu Antona Friča na FF KU.

„Filozofická fakulta v posledných mesiacoch poskytla pôdu pre akademickú reflexiu migračnej problematiky sériou prednášok viacerých hostí z univerzitného i občianskeho prostredia. Intelektuálnu diskusiu doplnila charitatívnou akciou v prospech kresťanských utečencov z Iraku,“ vysvetlil dekan FF KU Marek Babic.

Do zbierky sa zapojili nielen pedagógovia, zamestnanci a študenti Katolíckej univerzity, ale aj ľudia z neakademického prostredia. „Približne 45 darcov donieslo veľa užitočných a praktických vecí do domácnosti, najmä sklenený riad, stolovací servis, kuchynské náradie, posteľné textílie, kúpeľňové textílie, ale aj elektrické spotrebiče a hračky. Od darkyne mimo univerzity sme prijali aj finančný dar,“ uviedla koordinátorka zbierky Zuzana Mikulášová.

Zozbierané veci prevzal Anton Frič, ktorý ich odovzdá rodinám utečencov na Slovensku. Univerzita chce podobné podujatia realizovať aj naďalej. „V budúcnosti plánujeme pokračovať v organizovaní prednášok, výstav, diskusií a charitatívnych aktivít,“ dodal dekan Babic.

Anna Šenkeríková

Foto: facebook.com/pokojadobropomocutecencom/Pridaj komentár