Katolíckej politike sa venuje malá pozornosť

Ružomberok- katedra histórie Katolíckej univerzity v spolupráci s VEGA organizuje vedecký projekt na tému Politický katolicizmus v slovenskom agrárnom hnutí. Hlavným cieľom projektu je zhromažďovanie materiálov k danej problematike a preverenie literatúry, ktorá je venovaná tejto téme.

Tento jav v moderných slovenských dejinách je rozpracovaný skromne, preto má projekt pomôcť k jeho hlbšiemu preskúmaniu a k následnému dopĺňaniu chýbajúcich informácií.

Podľa vedúceho projektu, doktora Michala Marťáka „celý projekt potrvá až do roku 2013 ,v ktorom budú výsledky zverejnené nielen na vedeckom seminári, ale aj v odborných časopisoch“. Zároveň pripustil aj komplikácie pri poskytovaní štátnych dotácií. „ Žiadali sme dotácie vo výške 2/3 nákladov, ale bola poskytnutá len 1/3“.

Medzi spolu riešiteľov projektu patrí profesor Pavel Marek, doktor Peter Zmátlo a docent Ivan Chalupecký.

Politický katolicizmus bol na Slovensku v medzivojnovom období reprezentovaný predovšetkým Slovenskou ľudovou stranou. Okrem nej však v slovenskej politike pôsobila agrárna strana, ktorá si získala podporu niekoľkých katolíckych kňazov.Pridaj komentár