Keď rodičia nemajú právo obhájiť sa

Študenti, pedagógovia, ale aj širšia verejnosť viedli niekoľkohodinovú diskusiu na túto tému.

RUŽOMBEROK, 30. októbra 2013 – Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila diskusia s iniciátorom občianskych aktivít proti odoberaniu detí vo Veľkej Británii Milanom Horeličanom. Organizovaná bola Teréziou Rončákovou a Katarínou Grenčíkovou pod záštitou filozofickej fakulty, konkrétne katedry žurnalistiky.

Horeličan poslucháčom objasnil aktuálnu situáciu nielen slovenských rodičov, ktorým v Británii odobrali deti. Taktiež poukázal na pár prípadov, kedy k tomu došlo aj na území Slovenska. Vysvetlil, vďaka čomu sa podarilo Ivane Boórovej získať svoje deti a na akom princípe pracujú sociálni pracovníci. „Stačí, keď vás niekto udá „sociálke“, ktorá miesto toho, aby zistila, či je udanie pravdivé, vás potrestá,“ opisuje Horeličan. Ako príkladnú ukážku práce sociálneho systému vo Veľkej Británii si zavolal Silviu Maher, ktorej syn Elliott je už niekoľko mesiacov držaný pod feudálnym zákonom. Maher vyhlásili britské orgány za človeka bez mentálnej kapacity a hrozili jej psychiatrickou liečebňou. Z toho dôvodu bola nútená utiecť na Slovensko a na diaľku bojuje za to, aby dostala svojho syna späť. „Zo všetkého najhorší bol pocit bezmocnosti. Nech sme sa obrátili na ktorúkoľvek väčšiu alebo menšiu organizáciu, neboli ochotní pomôcť nám. Našťastie sa našlo pár jedincov a vďaka nim sa nám snáď podarí Elliotta vyslobodiť,“ neprestáva veriť Maher.

Rodinné a sociálne prípady slovenských detí v zahraničí rieši Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí. Za posledné dva roky úradníci pomáhali približne pri stovke prípadov.Pridaj komentár