Kedy budeme mať akreditácie?

Ministerstvo školstva nám poskytlo informácie o prideľovaní akreditačných práv.

Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ako ministerstvo školstva), ktoré nám poskytlo 3. 11. 2015, proces prideľovania akreditačných práv ešte neskončil.

Akreditačná komisia dodala ministerstvu školstva svoje odporúčania 18. 9. 2015. Ministerstvo má na rozhodnutie pridelenia, resp. nepridelenia akreditačných práv 60 dní, ktoré od doručenia odporúčaní Akreditačnej komisie ešte neuplynuli. V druhej polovici novembra 2015 by teda mali byť známe výsledky.

Ministerstvo školstva nás uistilo, že sa na príslišných rozhodnutiach pracuje, do uplynutia 60-dňovej lehoty budú o výsledkoch informované vedenia univerzít. Ministerstvo bude o stave akreditácií informovať verejnosť aj na svojej webovej stránke www.minedu.sk.

Do tejto doby neboli akreditačné práva pridelené žiadnej vysokej škole. Téma akreditácií študijných programov teda trápi všetky slovenské univerzity, nevynímajúc Katolícku univerzitu v Ružomberku a jej študentov.

Katolícka univerzita očakáva od ministerstva školstva pridelenie akreditačných práv na nasledovné (nové) študijné programy:

 

Fakulta Študijný program, zmeny (stupeň, forma)
Filozofická všetky kombinácie neučiteľských študijných programov (I., denná)
Anglicistika a amerikanistika (II., denná)
Slovenský jazyk a literatúra (II., denná)
Germanistika (II., dená)
Politológia (II., denná)
Religionistika (II., denná)
všetky kombinácie neučiteľských študijných programov (II., denná)
Pedagogická Učiteľstvo telesnej výchovy (I., denná)
Učiteľstvo výtvarnej výchovy – jednoodborové (I., denná)
Učiteľstvo náboženskej výchovy – jednoodborové (I., denná)
Učiteľstvo hudobného umenia pre ZUŠ v kombinácii s učiteľstvom hudobnej výchovy (I., denná)
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry – jednoodborové (I., denná)
Predškolská a elementárna pedagogika (I., denná/externá)
Manažment (I., denná/externá)
Učiteľstvo chémie – v kombinácii (II,denná)
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry – v kombinácii (II., denná)
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (II., denná)
Učiteľstvo hudobného umenia pre ZUŠ v kombinácii s učiteľstvom hudobnej výchovy (II., denná)
Pedagogika (II., denná, externá)
Liečebná pedagogika (II., denná, externá)
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Manažment kvality (II., denná/externá)

 

Podľa našich informácií ide v prípade Teologickej fakulty a Fakulty zdravotníctva KU len o menšie zmeny, ktoré nesúvisia s otvorením nových študijných programov. Rovnako ide aj o študijné programy Filozofickej a Pedagogickej fakulty, ktoré v tabuľke nie sú uvedené. Tie prebiehajú ešte podľa starej akreditácie.

autor: Tomáš Boguský

foto: autor

 Pridaj komentár