Kedy máš od štátu nárok na štipendium

Ani vzdelanie nie je zadarmo! Pri študentoch vysokých škôl to platí obzvlášť. Ak peňaženka vašich rodičov nestačí, obráťte sa na štát.

Ružomberok. Ak spĺňate niekoľko základných podmienok, môžete požiadať o sociálne štipendium, ktoré vašu situáciu zlepší. Za vynikajúce výsledky môžete dokonca získať aj prospechové.
Môžete oň požiadať ak ste študentom prvého štúdia v dennej forme vysokej školy na Slovensku a zároveň tu máte trvalý pobyt. Neprekročili ste štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem vašej rodiny nie je vyšší ako hranica stanovená na základe životného minima.

Ako ho získať? Musíte vyplniť žiadosť o jeho priznanie a doložiť aj doklad o výške príjmu a rodinnej situácii (súrodencoch, manželstve) a odovzdať ju na študijnom oddelení, resp. podateľni vysokej školy. Pre študentov Filozofickej fakulty KU u Márie Mojšovej, Pedagogická fakulta KU u Bc. Jarmila Bellovej. V prípade, že spĺňate podmienky, bude vám poskytované od prvého dňa v mesiaci, v ktorom ste oň požiadali. Najvyššia suma sociálneho štipendia je 270€ ak študujete 30km a viac od miesta trvalého pobytu. Minimálna výška je 10€. „Hneď na začiatku akademického roka som požiadal o štipendium bolo z tým síce veľa behačiek, pri vybavovaní potrebných papier, ale stálo to zato. Pridelili mi 100€. Pokryje mi to aspoň náklady na cestovné a stravu,“ prezradil študent Juraj.

Motivačné štipendium priznáva študentom vysoká škola, v ktorej kompetencii je aj určovanie jeho výšky. Poskytuje sa za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej či športovej činnosti. Pre udelenie štipendií za vynikajúci prospech sa poradie najúspešnejších študentov prvého ročníka zostavuje podľa dvoch kritérií: študenti nesmeli mať v prvom semestri. štúdia hodnotenie FX a museli získať minimálne 20 kreditov. „Bolo mi pridelené motivačné štipendium nahovorila ma nato mamina, pretože som nedostala sociálne. Učím sa zatiaľ super žiadne FX. Budem v tom pokračovať, pretože peniaze potrebujem hlavne na cestu,“ povedala študentka Mária.
Žaneta SivoňováPridaj komentár