Kláštorným kostolom sa rozliehala zborová hudba

HRONSKÝ BEŇADIK, 14. apríla – Tretia veľkonočná nedeľa sa v pútnickom chráme svätého Benedikta, opáta, a Panny Márie v Hronskom Beňadiku niesla v tónoch viachlasného spevu. Jarné popoludnie pod gotickými klenbami spestril svojím umením Chrámový zbor Kostola všetkých svätých v Bojnej pod vedením dirigenta Petra Medeka.

O pätnástej hodine sa rozozvučali prvé tóny skladby Cantate Domino, ktorá podujatie otvorila. Zbor vo svojom koncertnom repertoári predviedol skladby rozmanitých druhov a štýlov – od piesní mládežníckych až po latinské spirituály. Kláštorný kostol dal svojou výbornou akustikou vyniknúť predovšetkým skladbám, spievaným a capella. „Je pozoruhodné, ako krásne tu vyznela dynamika. Zaspievať si na tomto mieste bolo pre nás jedinečným zážitkom,“ neskrýval nadšenie tenorista Matúš Brandajský.

Programu dominovali melódie aktuálneho liturgického obdobia, neraz sprevádzané gitarou, flautou, či organom. Úspech zožalo veľkonočné Alleluia, Ave verum corpus, či O Filii et filiae. Do zoznamu speváci nezabudli zaradiť ani piesne so staroslovienskym textom, čím symbolicky poukázali na bohatú históriu svojej obce, ktorá siaha až do čias Veľkej Moravy.

„Bol to vysokohodnotný umelecký zážitok, ktorý potešil nielen ucho, ale i dušu,“ vyjadrila svoje dojmy jedna z diváčok. Môžeme teda konštatovať, že bojniansky zbor v desiatom roku svojej existencie ani tentoraz nezaostal za svojou povesťou.

 Foto: Jozef StankovskýPridaj komentár