Kolégium bude premietať film „Súď ma a skúšaj“ v tomto semestri

Známa dokumentaristka a filmárka Ivica Kušíková zavítala 26. novembra na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Na kolégiu KU predstavila svoj film a ponúkla krátku prednášku.

Rehoľná sestra a filmárka Ivica Kušíková prednášala o hlavnej téme jej dokumentárneho filmu Súď ma a skúšaj. Premietnuté boli krátke ukážky z jej filmu. Celý film bude kolégium premietať v priebehu tohto semestra.

Film má 72 minút a je zameraný na život a likvidáciu ženských reholí v 50. rokoch a ich prežitie, keď sú rehole nechcené. Hlavnými protagonistkami filmu sú rehoľné sestry, ktoré vo filme vypovedali pravdivo a z osobnej skúsenosti. Film sa prelína v niekoľkých rovinách, ktoré vytvárajú príbeh o úvahách, postojoch a motiváciách mladej ženy pri jej rozhodovaní sa pre život v sľuboch.

„Zaujal ma príbeh rehoľných sestier nielen kvôli historickému momentu v našich dejinách, ale hlavne pre ich charakterové a morálne vlastnosti, pre ich vieru a nádej, ktoré im pomohli nielen prežiť istý zánik, ale hlavne vymedziť ich postoj k životu, k jeho hodnotám a výzvam,“ povedala Ivica Kušíková.

Ivica Kušíková v roku 1996 zložila večné sľuby v Misijnej Kongregácii Služobníc Ducha svätého a začala so štúdiom médií. Vyštudovala dokumentárny film vo Veľkej Británii. Neskôr prednášala na Univerzite Božieho Slova v Papui Novej Guinei. V roku 2004 sa zapojila do projektu Lux communication a od roku 2007 pracuje ako dokumentaristka pre Konferenciu vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. V súčasnosti je doktorandkou v ateliéri dokumentárnej tvorby na VŠMU v Bratislave a autorkou viacerých dokumentárnych filmov.

Autor: Michaela BelkoťákováPridaj komentár