Kolégium KU odštartovalo druhý rok

Kolégium KU bude počas druhého roka svojej existencie formovať desať študentov univerzity. Časť formačného programu je otvorená nielen členom kolégia, ale aj širšej verejnosti. V rámci neho s prednáškami vystúpia jedenásti pozvaní hostia.

Prvým z nich bol Ján Dolný, kaplán v košickej Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov a doktorand na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone. Téma prednášky sa zhodovala s témou jeho dizertačnej práce – vzťah viery a rozumu v živote a diele blahoslaveného kardinála Newmana. „Vzťah rozumu a viery by som prirovnal k vstupnej sieni, z ktorej vychádza celá budova,“ uviedol Dolný a dodal, že medzi týmito dvoma prvkami by mala byť jednota a rovnováha.

„Prvoradým zámerom projektu je snaha o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi,“ uvádza kolégium na svojej internetovej stránke. Povereným riaditeľom a špirituálom ostáva naďalej jezuita František Kovaľ.Pridaj komentár