Koleják prednášal o teologickej bioetike a morálke na duchovnej obnove

SPIŠSKÁ KAPITULA, 5. apríl – V rámci študijného predmetu Sústredenie zo spirituality sa v piatok v priestoroch kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí konala prednáška s odborníkom na teologickú bioetiku, doktorom Martinom Kolejákom. Zúčastnili sa ho študenti žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a účelom sedenia bolo pokúsiť sa nájsť komplexné vysvetlenie výroku Život v našich rukách.

V úvode stretnutia boli študenti uvedení do problematiky teologickej bioetiky. Koleják ozrejmil jednotlivé postupy, ktoré musia byť použité, aby sme mohli dospieť k základným morálnym hodnotám. Cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že aj napriek stupňujúcemu sa mediálnemu tlaku proti princípom katolíckej cirkvi nesmieme strácať zapálenie pre obhajobu vlastného stanoviska.

V druhej časti prednášky boli spomenuté mnohé, kedysi tabuizované, no dnes stále aktuálnejšie problematiky spoločnosti. Prednáška bola zameraná predovšetkým na témy umelého mimomaternicového oplodnenia ženy, registrovaných partnerstiev medzi homosexuálmi a lesbičkami, eutanázie a umelého prerušenia tehotenstva.

„Je na čase zamyslieť sa, či pojem umelé prerušenie tehotenstva je správnym a plne vystihujúcim pomenovaním tohto lekárskeho zákroku. Všetci totiž vieme, že ak niečo prerušíme, môžeme to neskôr znova dokončiť. Ak však prerušíme tehotenstvo, dieťa umrie, a žena už nebude mať viac možnosť znova plod donosiť,“ tvrdí Koleják, podľa ktorého nik nemá právo ukončiť život niekoho druhého.

Beseda bola zakončená krátkou, no plodnou diskusiou, zameranou na problematiku mimomaternicového oplodnenia ženy, alebo prípadného donosenia plodu v maternici inej ženy. Otázky padli aj na tému uplatnenia si práva na odmietnutie zákroku zo strany lekára, ktorý je naklonený viere a aktuálna téma týkajúca sa znovu zavedenia trestu smrti.

Doktor Martin Koleják je odborným asistentom na Katedre systematickej teológie Teologickej fakulty KU a prednáša morálnu teológiu. Zastáva tiež funkciu tajomníka subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a pôsobí aj ako kňaz Spišskej diecézy.Pridaj komentár