Konali sa prijímacie pohovory budúcich žurnalistov

Dňa 27. apríla sa v priestoroch mediálneho centra Univerzitnej knižnice uskutočnili prijímacie pohovory s uchádzačmi o bakalársky študijný program žurnalistika. Počet uchádzačov bol šestnásť. Pre úspešné absolvovanie skúšok bolo potrebné získať minimálne 30 bodov v celkovom súčte. Body sa získavali pri ústnom pohovore a zároveň sa hodnotila uchádzačmi vopred zaslaná tvorba . „Boli by sme určite radi keby bolo záujemcov viac, ale s tými, ktorí tu boli sme spokojní,“ zhodnotil vedúci katedry žurnalistiky Pavel Izrael.  Tento termín prijímacích skúšok bol o čosi jednoduchší ako minulý rok,  budúci prváci nemuseli absolvovať písomné testy.

Zápis na štúdium žurnalistiky sa uskutoční začiatkom septembra , dátum zatiaľ nie je zverejnený.

 

             Juraj BalgaPridaj komentár