Koncertom si uctili výročie zapísania Vlkolínca do UNESCA

Už dvadsať rokov patrí Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mesto Ružomberok preto zorganizovalo slávnostný koncert.

Pri tejto príležitosti sa 11. decembra konal slávnostný večer spojený s koncertom. Moderátorom večera bol Matúš Demko. Dôležitosť tejto akcie potvrdili svojím príchodom pozvaní hostia, ku ktorým patrili primátori a starostovia okolitých miest a obcí, poslanci Žilinského samosprávneho kraja, generálna tajomníčka slovenskej komisie UNESCO Aurélia Fulle a ďalší. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky (SR) Marek Maďarič.

V úvodných slovách Demko hovoril o Vlkolínci, kde spomínal jeho históriu, ale aj súčasnosť. „Zástavbu  dnes tvorí 45 usadlostí, drevených obytných domov a hospodárskych budov postavených v strmom svahu. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, murovaný kostol Navštívenia Panny Márie u svätej Alžbety  z roku 1875 a murovaná škola.“ Ako ďalej hovoril, svoju jedinečnosť si zachovala vďaka izolovanosti. Až do polovice 20. storočia viedli do osady iba poľné cesty a neexistovala tu elektrina. „S cieľom chrániť kultúrne hodnoty, bol Vlkolínec ako neporušený sídelný celok vyhlásený slovenskou vládou už v roku 1977  za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry,“ dodal Demko. Viceprimátor mesta Ružomberok Stanislav Bela odovzdal ocenenia tým, ktorí stáli pri zrode myšlienky zapísania Vlkolínca do UNESCA.

V programe sa predstavili sláčikový orchester Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ľ. Fullu v Ružomberku pod vedením Jozefa Komu, spevácky zbor Benedictus Katolíckej univerzity v Ružomberku s dirigentmi Zuzanou Záhradníkovou a Ivanom Mrázom, tanečná skupina ZUŠ Ľ. Fullu a ďalší. Počas programu si návštevníci mohli pozrieť premiéru dokumentárneho filmu Nenápadná krása, ktorého autormi sú Katarína Števčeková a Roman Šimančík.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  je medzinárodná organizácia systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Do Zoznamu svetového dedičstva výbor zapísal už niekoľko lokalít zo SR, ku ktorým patria mesto Banská Štiavnica, Levoča, Spišský hrad, historické jadro mesta Bardejov, drevené kostoly, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec a ďalšie.

foto: Štefan IžoPridaj komentár