Krym je veľkou otázkou

Historik Radomír Vlček sa snažil študentom priblížiť situáciu Krymského polostrova. Prednášku nazval Korene a historické súvislosti anexie Krymu .

K prednáškam ho vedie snaha hľadať odpovede na mnohé otázky. Chce poukázať na konkrétny priestor, minulosť, vývoj, politické vzťahy a kultúrno-civilizačné súvislosti. „O Kryme je potrebné hovoriť aj v historickej a kultúrnej oblasti,“ konštatoval Vlček.

Otázka pripojenia Krymu k Rusku nie je jednoduchá. Anexia je podľa Vlčka prvým krokom k znovuobnoveniu veľkého Ruska. Podľa neho máme tendenciu sa na Rusko pozerať ako na rôznorodý geopolitický celok, ktorý je potrebné diferencovať a sústrediť sa aj na jednotlivé regióny.

Študentku Patríciu čaká štátnica aj z tejto témy: „Rada sa dozviem nové veci a pozriem sa na udalosti aj z historického hľadiska. Prednášky pána docenta sú veľmi zaujímavé.“

Radomír Vlček na pôde filozofickej fakulty prednášal už po niekoľkýkrát. Zaoberá sa dejinami Ruska a východnej Európy. Pôsobí v Historickom ústave Akademie věd České republiky a je aj členom Česko-ruskej komisie historikov. Ako historik pracuje aj na Masarykovej univerzite v Brne.

 

 Pridaj komentár