KU vydala ďalšiu brožúru

Teológia náboženstiev vydaná KU

Ružomberok- Žijeme v spoločnosti, ktorá sa snaží presadzovať multikulturalizmus a s ním spojené aj akceptovanie iných náboženstiev. Slovník kresťana sa obohatil o nové termíny ako napr. Korán, ramadán alebo reinkarnácia. Ak chce kresťanská teológia napredovať musí obsahovať aj komparatívny aspekt s inými náboženstvami.

V slovenskej teológii chýba samostatné vedecké dielo, ktoré sa venuje náboženstvu z pohľadu fundamentálnej teológie. Túto chybu sa rozhodol napraviť Róbert Sarka, ktorý vydal brožúru Teológia náboženstva v kontexte minulosti a súčasnosti. Brožúra bola vydaná vydavateľstvom Verbum, ktoré patrí Katolíckej univerzite.

V prvej kapitole stanovuje úlohu fundamentálnej teológie vo vzťahu k náboženstvám. Druhá kapitola skúma náboženstvá vo vzťahu k zjaveniu. Zároveň v tretej kapitole prebieha výskum náboženstiev. Štvrtá kapitola skúma medzi náboženský dialóg a posledná piata sa zameriava na otázku možnosti spásy v iných vierovyznaniach.

V súčasnosti je Róbert Sarka pedagógom na Katolíckej univerzite.Pridaj komentár