Kvestor brnenskej univerzity hovoril o financovaní vysokých škôl

Odborník na ekonómiu a technografiu navšívil KU v Ružomberku. Kvestor Vysokého učení technického v Brně predstavil účastníkom prezentácie problematiku účelových dotácií.  

Študenti a pracovníci Katolíckej univerzity v Ružomberku mali 4. apríla možnosť dozvedieť sa podrobnosti z oblasti strategického, projektového a finančného riadenia. Podľa usporiadateľa podujatia rektora Jaroslava Demka bola prednáška o dotovaní vysokých škôl prínosná pre každého, kto priamo prichádza do styku s financiami. ,,O témy investícií a práce s peniazmi by sa mali zaujímať všetci, nielen pracovníci rektorátu, ale i dekanátov a iných celkov univerzity,” povedal Demko. Účastníci prezentácie sa informovali aj o organizácií personálneho riadenia a ďalších okruhoch rozpočtovania.    

Ladislav Janíček  opísal české a slovenské dotovanie vysokých škôl. Kvestor brnenskej univerzity hovoril o negatívach nesamostatnosti univerzít a  zdôraznil chýbajúcu autonómnosť akademických inštitúcií na Slovensku: ,,Problém spätosti vysokých škôl so štátom pozorujeme v oboch krajinách. Slovenské školy sú ale pod neustálou kontrolou nariadení od štátu. Každý z nás sa snaží využívať dotácie do nuly, inak stráca.” Pracovníci KU v Ružomberku sa stotožňovali s vyjadreniami prezentujúceho odborníka. ,,Myslím si, že dlhodobo riešime balans medzi centralizáciou finančného riadenia a decentralizovanými celkami. Problém je možno aj v neurčitosti toho, aká bude výška dotácií,” uviedol účastník prednášky.

Janíček poukázal aj na problematické otázky z oblasti experimentálneho financovania českých vysokých škôl. ,,Výstavba nového kampusu Masarykovej univerzity trvala niekoľko rokov. Náklady boli vysoké a časť z nich musela zaistiť škola. Vďaka investíciám sa však výnosy univerzity zvýšili prakticky trojnásobne,” vysvetlil. Odborník na financovanie vysokého školstva komentoval priebeh dlhoročného projektu ako náročný proces a súboj medzi optimistami a pochybovačmi. ,,Vždy išlo o vojnu dohadov. Ich pomer bol 50 % priaznivcov investovania a 50 % skeptikov. Napriek komplikáciám sa však do výstavby oplatilo vložiť aj väčšiu sumu,” dodal bývalí kvestor Masarykovej univerzity v Brne Ladislav Janíček.Pridaj komentár