Literárna súťaž Slávme to spoločne oslovila študentov zo štyroch univerzít

V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž s názvom Slávme to spoločne 2018.

Piaty ročník súťaže, ktorá je organizovaná na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, významného básnika katolíckej moderny, vyhlásila Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Tematické zameranie prihlásených príspevkov nebolo zaväzujúco určené. Básnická tvorba súťažiacich mohla, ale nemusela priamo súvisieť s literárnou tvorbou Janka Silana.

Do súťaže sa celkovo zapojilo dvadsaťtri študentov a to z Trnavskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave, Karlovej univerzity v Prahe a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odborná porota v zložení Ján Gavura, Jozef Husovský, Viktor Suchý, Ján Živčák a Jana Juhásová udelila tri miesta a dve čestné uznania.

„Naše pocity boli niekoľkoraké. Medzi kladnými pocitmi bolo, že sa nám autori jedným slovom páčili, videli sme, že autor  je sčítaný, že to nie sú  prvé básnické pokusy, ale, že je za tým nejaká zručnosť a skúsenosť. Potom bol ďalší pocit, ktorý sa dostavuje pri súťažiach u mladých autorov, kedy sú vo fáze začiatku a je jasné, že sa to nepodarí na prvýkrát a preto sme hodnotili hlavne to, čo sa už podarilo,“ objasnil predseda poroty Ján Gavura. Taktiež dodal, že ak človek má záujem a chuť tvoriť, nemal by sa nechať odradiť prvým neúspechom.

Čestné uznanie poroty získala domáca študentka žurnalistiky Ivana Koňušíková a Dominik Štrbo z Trnavskej univerzity.

Tretie miesto obsadil Jozef Horváth z Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, druhé miesto získal Patrik Májovský z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy a na prvom mieste sa umiestnila Dominika Moravčíková z Karlovej univerzity.

„Vôbec som nečakala, že by som mohla dostať ocenenie, nakoľko z minulých ročníkov viem, aká veľká je konkurencia, no som rada, že  porota ocenila moju snahu a zapálenie pre poéziu,“ povedala študentka Ivana Koňušíková.

Súťaže sa mohli zúčastniť autori do 35 rokov, bez knižne vydaného diela. Zapojiť sa mohli denní aj externí študenti, doktorandi slovenských vysokých škôl, ale aj Slováci, ktorí študujú na vysokej škole v Českej republike.

Daniela Hujčáková Pridaj komentár