M. Iskra: Slováci sú povolaní čítať Jána Pavla II.

Kríza rodiny pramení z krízy lásky, povedal teológ Marek Iskra. Tému jej ľudského chápania priblížil v prednáške cez pohľad sv. Jána Pavla II.

Ružomberok, 28. október – Sieň rektorov v univerzitnej knižnici si vypočula ďalšieho hosťa. Kňaz Marek Iskra zavítal na pravidelnú akciu, aby vykreslil tajomstvo lásky.

„Dnes sa stretávame v spoločnosti dvoch protichodných kultúr. Jedna hovorí o láske bez hraníc, druhá o láske kresťanskej,“ povedal Iskra. Pri tej prvej poukázal na súčasné trendy vnímania tohto citu, ktorý by mal byť slovami jej zástancov právom pre všetkých. Podľa Iskru má láska svoje vnútorné pravidlá, ktoré určuje niekto vyšší ako ústavné súdy či rôzne zákony.  Zdôraznil dôležitosť schopnosti obhájenia si kresťanských postojov a zásad: „Aj ja cítim v tomto limity, ktoré nemôžem prekročiť. Je však potrebné učiť sa porozumieť nádeji, ktorá sa nám ponúka a vízii, pre ktorú sa oplatí žiť.“

Vo svojom výklade sa dotkol tiež manželského zväzku, ktorý je momentálne v Cirkvi predmetom búrlivej diskusie. „Je to podobná situácia, aká nastala, keď pápež Pavol VI. vydal encykliku Humanae Vitae. Tá vyvolala veľkú diskusiu v spoločnosti,“ spomína teológ. Tvrdí, že  práve knihy ako táto encyklika sú dobrým zdrojom k pochopeniu pravej ľudskej lásky. Svoje videnie a postoj k nej predstavuje najmä cez Jána Pavla II. „Oblasť manželstva a rodiny si tento pápež zobral ako prioritu. Volali ho aj pápežom rodiny.“ Prítomných povzbudil k čítaniu jeho knihy Teológia tela. „Obzvlášť my, Slováci, sme povolaní k tomu, aby sme čítali a rozumeli tomuto svätcovi,“ vyzýva Iskra. „Potrebujeme nanovo načerpať v jeho tajomstve a opätovne objaviť lásku.“

Vážnou otázkou je v súvislosti s manželstvom absencia zdravých partnerských vzťahov a rodín. „Táto kríza pramení v kríze lásky. Nemôžeme chápať zmysel manželstva, ak nepoznáme základné prvky viery,“ vysvetlil Iskra. Lásku berie ako proces, v ktorom je potrebné sa zdokonaľovať. „I vo vzťahu manželstva je podstatné prijať cestu hľadania. Bez tejto vôle je takýto vzťah len náhodou a nie ozajstným vytrvalým záväzkom,“ povedal duchovný pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy.Pridaj komentár