Marek Iskra vnímal lásku a rodinu očami Jána Pavla II.

O tajomstve ľudskej lásky vo vnímaní sv. Jána Pavla II. prednášal teológ Marek Iskra.

RUŽOMBEROK, 29. október – V rámci pravidelného podujatia Hosť na KU zavítal na pôdu Katolíckej univerzity teológ Marek Iskra. Prednáškou pod názvom O tajomstve ľudskej lásky vo vnímaní Jána Pavla II. nadviazal na najaktuálnejšiu kresťanskú tému posledných dní, Synodu o rodine. Jej významnou súčasťou bolo aj vnímanie rodiny sv. Jánom Pavlom II.

Práve Ján Pavol II., významnú časť svojho pontifikátu venoval témam manželskej lásky a rodiny. „Keď Karol Wojtyla začal svoj pontifikát, za svoju prioritu si zobral manželstvo a rodinu, ktorej sa venoval počas svojich kázní,“ potvrdil Iskra.

Iskra vo svojej prednáške zrekapituloval vnímanie lásky a rodiny Jánom Pavlom II.. Jeho prínos vidí najmä vo venovaní osobitnej pozornosti rodine prostredníctvom svojich katechéz. Vnímanie Jána Pavla II. sa premietlo aj v jeho najvýznamnejšom diele s témou lásky a rodiny pod názvom Teológia tela. „Nejde však o nejakú novú teológiu, ktorá tu ešte nikdy nebola. Ján Pavol II. dal skôr všetko na počiatok,“ povedal Iskra a dodal, že jadrom pápežových katechéz je pochopenie vlastnej viery.

Sám Ján Pavol II. sa v minulosti vyjadril, že by bol rád vnímaný ako pápež rodiny, s čím sa stotožňuje aj dnešná cirkev. ,,Aj pápež František vo svojom príhovore počas svätorečenia vyjadril túžbu, aby sme Jána Pavla II. vnímali ako pápeža rodiny, ktorý do tejto témy investoval veľmi veľa,“ pripomenul Iskra.

Prednáška zaujala aj návštevníkov. „Osobnosť Jána Pavla II. som mal vždy v hlbokej úcte. Prednáška bola miestami trošku komplikovaná, ale opäť mi raz pripomenula, aký bol výnimočný,“ vyjadril sa po skončení prednášky študent Jakub.

 

Barbora KubovováPridaj komentár