Mária Hatoková: „Ak nemáme dostatok informácií o tom, ako funguje zomierajúci, nevieme sa k nemu priblížiť.“

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravila počas apríla pre študentov, zamestnancov i širokú verejnosť sériu prednášok psychologických odborníkov z praxe. Na tému Sprevádzanie chorých a zomierajúcich prednášala Mária Hatoková.

Prednášajúca pracuje ako výskumná pracovníčka v Centre spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV). „Náplňou mojej práce v SAV je študovanie sociálnych vplyvov na rozhodovanie. Momentálne sa venujem očkovaniu. Sprevádzanie s tým nesúvisí. To je taká moja vášeň už pätnásty rok,“ uviedla Mária Hatoková.

Popri práci pomáha dobrovoľníkom, ktorí v paliatívnych zariadeniach sprevádzajú ťažko chorých. Zároveň pre nich robí vzdelávacie kurzy. „Robím im supervíziu, školím ich. Teším sa, že náš dobrovoľnícky program v nemocniciach je úspešný. Posledné roky školíme lídrov dobrovoľníckych združení, aby dobre manažovali dobrovoľníkov, aby mali udržateľnosť dobrovoľníckych programov a aby boli dobre ošetrení hlavne klienti programov, či sú to deti, starší alebo chorí,“ priblížila svoju činnosť pracovníčka SAV a tiež psychologička Mária Hatoková.

Cieľom sprevádzačov je poskytnúť pacientom psychosociálnu podporu, či už laickú, alebo odbornú. „Musím povedať, že nám v tejto oblasti chýbajú psychológovia a sociálni pracovníci. Aj preto je dôležité, aby sa ľudia zaujímali, vzdelávali, aby si čítali dostupnú literatúru, aby tak padla istá bariéra medzi profesionálmi, zomierajúcimi a ich príbuznými. Pretože, ak nemáme dostatok informácií o tom, ako funguje zomierajúci človek, tak sa k nemu nevieme priblížiť,“ zhodnotila Hatoková.

Na katedre psychológie sa odborné prednášky konajú každý semester. Tentoraz boli dostupné aj pre verejnosť. „Zámerom bolo obohatiť našich študentov o stretnutie s podnetnými odborníkmi z praxe. Chceli sme však témy ponúknuť aj verejnosti, a tým ukázať krásu psychológie,“ vysvetlil pedagóg katedry psychológie Juraj Holdoš. Zároveň dodal, že reakcia na prednášku bola všeobecne pozitívna. „Študenti vraveli o vysokej kvalite prednášky aj o vznešenej a veľmi pomáhajúcej práci. Viacerí však aj priznali, že by takúto prácu v súčasnosti nevedeli robiť, respektíve sa na ňu necítia.“

Pozitívne dojmy nadobudla i Marta Mažáriová. „Myslím, že poznatky ma kvalitne obohatili a v budúcnosti ich buď posuniem ďalším, alebo ich sama v určitej situácii uplatním. Záujem o takýto typ práce, lepšie povedané o povolanie sprevádzať, na mojej strane vznikol už skôr. Preto som vďačná, že na základe prednášky a aj osobnej skúsenosti Márie Hatokovej sa vo mne ešte prehĺbil,“ priznala študentka prvého ročníka bakalárskeho študijného programu psychológia.

Rovnaký názov ako uskutočnená prednáška má i kniha, ktorú napísala Mária Hatoková s kolektívom autorov. Je určená nielen pre profesionálov, ale aj pre laikov. „Snažili sme sa čo najzrozumiteľnejším jazykom ponúknuť informácie o tom, ako sa zomiera. Čo potrebuje zomierajúci alebo ťažko chorý. Aby sa vedeli zariadiť aj rodinní príslušníci ako komunikovať, na čo byť citlivý, čo nebrať vážne. Aby chránili sami seba a nezabraňovali kontaktu so zomierajúcim.  Je to taká praktická príručka, ako postupovať, aby sa nestratil kontakt medzi rodinnými príslušníkmi a ťažko chorým zomierajúcim,“ uzavrela Mária Hatoková.

 

Ľudmila GromadováPridaj komentár