Média by pre deti nemali byť odmenou

Začiatkom apríla sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) uskutočnila posledná prednáška z cyklu Škola rodiny. Témou stretnutia bolo napätie medzi médiami a rodinou. 

O vzťahu medzi médiami a rodinou hovoril Pavel Izrael, ktorý pôsobí ako vedúci katedry žurnalistiky na KU. Prednášajúci študentom priblížil možnosti mediálnej výchovy v rodine.

Vo vzťahu k médiám je podľa Izraela v rodine potrebné, aby rodičia stanovili pravidla, ktoré sú určitou formou obmedzenia. Pri ich nastavovaní je dôležitý vek dieťaťa. „V nižšom veku sa  odporúča viac reštrikcií a limitovať čas, ktorý deti trávia s médiami. To aj preto, aby si deti rozvíjali svoju jazykovú spôsobilosť, kreativitu, predstavivosť a v tom im média veľmi neprospievajú,“ vysvetlil Izrael.  S pribúdajúcim vekom by malo obmedzení ubúdať a mala by sa posilňovať komunikačná línia medzi rodičmi a deťmi.

Ponúkať pre deti čas s médiami ako odmenu, nie je podľa prednášajúceho vhodné. V takom prípade by sa médiá dostávali do pozície vzácnosti, a to im dáva hodnotu, ktorá im neprináleží. „Nemala by to byť ako odmena pre deti, ale malo by to byť niečo, čo je súčasťou ich života, a malo by to byť funkčne zapracované medzi iné aktivity,“ vysvetlil Izrael.

Rozdiely v mediálnej výchove deti sú v rôznych sociálnych vrstvách výrazné. „Niektoré výskumy ukazujú, že v rodinách nižšej sociálnej vrstvy sa skôr média využívajú ako zdroj zábavy. V rodinách s vyšším socioekonomickým statusom sú využívané ako vzdelávacie prostriedky,“ ozrejmil Pavel Izrael.

Študentka psychológie Stela by prijala viac podobných podujatí. „V rámci nášho odboru nie je dávaný tejto problematike veľký priestor. Myslím si, že v dnešnej dobe to je veľmi potrebná a aktuálna téma,“ povedala.

Prednáškový cyklus Škola rodiny  organizuje Univerzitné Pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC).  Podľa duchovného správcu UPaC Róberta Slotku má napomôcť študentom k príprave na manželstvo a rodičovstvo. V letnom semestri mali študenti možnosť navštíviť štyri prednášky na rôzne témy. UPaC plánuje v tomto projekte pokračovať aj v budúcom akademickom roku.

 

Dominik VeľasPridaj komentár