Michal Čakloš: Som otvorený pre všetkých študentov Filozofickej fakulty

Svoje plány a pocity z novozvolenej funkcie do malého akademického senátu Filozofickej fakulty (FF) nám v rozhovore prezradil Michal Čakloš.

Doplňujúce voľby do akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnili 16.10.2013 v priestoroch FF. Volieb sa zúčastnilo 237 voličov, z toho bolo 21 členov zo zamestnancov FF a 216 študentov. Zo Študentskej časti na prvom miestne vo veľkom senáte skončil Martin Nosál. V malom senáte sa na prvom mieste umiestnil Michal Čakloš, s ktorým sme spravili rozhovor

Z akého dôvodu ste sa rozhodli kandidovať do senátu?

  • Som v škole už siedmy rok a niektoré veci som chcel zmeniť. Chcel som lepšie vidieť, ako tie veci fungujú a cítil som aj podporu zo strany študentov. Tak som sa teda rozhodol kandidovať do malého aj veľkého senátu.

Aké sú Vaše plány?

  • Svoje plány sa budem snažiť dodržiavať. Môj prvotný plán je otváracia doba Univerzitnej knižnice. S kolegom Nosálom sme sa dohodli, že sa do toho pustíme, keďže ja túto právomoc nemám. On je tiež toho názoru, že by sme čas mohli skúsiť predĺžiť, ale nie, na celý deň. Napríklad sa zvolí kompromis, že v utorok, v stredu a vo štvrtok od 10:00 – 22:00 a podobne. No nepoznáme celé cenové náklady knižnice. Druhým plánom je moja otvorenosť. Svoje konzultačné hodiny som rozšíril o hodinu. Som otvorený pre všetkých študentov na FF, nie len pre katedru histórie a politológie, ale pre všetky katedry na FF. Keď budú mať študenti nejaké problémy, môžu prísť a poradiť sa, budem rád. Bude k dispozícií aj môj e-mail, môžete mi hocikedy napísať, dohodneme si termín. Uvažuje sa o tom, že by sa zriadila nástenka senátorov, kde by boli nejaké informácie a taktiež aj na sociálnej sieti Facebook sa chceme sprístupniť.

Očakávali ste víťazstvo v malom senáte?

  • Očakával som, ale bol som trošku nervózny, keď som sa dozvedel, že bude kandidovať aj Martin Nosál, ktorý nakoniec vyhral. On je predsa veľmi dobrý „učiteľ“, keďže je doktorandom a vyučuje. Ale som viac-menej spokojný.

Čím ste si podľa Vás získali voličov?

  • Tieto voľby sú o tej interakcii, o ľuďoch, ktorí vás poznajú a tí pritiahnu ďalších voličov. Veľmi populárny je môj plán, dlhšieho otváracieho času v knižnici. Tá knižnica je len otázkou financií, ale budeme sa to snažiť presadiť cez veľký senát.

Je po voľbách, či už študenti volili kohokoľvek. Samozrejme sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorý sa zúčastnili na voľbách a hlavne teda mojim voličom.

                                                                                                                                         

Veronika GrečnárováPridaj komentár