Minister Čaplovič menoval Petra Olexáka za člena v Slovenskom historickom ústave

Petra Olexáka z Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku (KU) menoval Minister školstva Dušan Čaplovič za člena vedeckej rady Slovenského historického ústavu (SHÚ) v Ríme.

 Vedeckú radu menuje priamo minister školstva. Má deväť členov. Ide o ocenenie ich pracovísk, ktoré navrhujú svojich kandidátov. Okrem nich, podľa zákona, kandidátov navrhuje aj minister kultúry a zahraničných vecí. Prvé rokovanie Vedeckej rady sa uskutočnilo 17. februára, kde sa volil jej predseda, ktorým sa stal prof. Ján Lukačka. Vedeckej rady sa zúčastnil aj minister školstva.

„Administratívno-organizačné konštituovanie bude trvať niekoľko týždňov, aby prví štipendisti mohli v októbri už na svojich výskumných úlohách a projektoch pracovať v Ríme. Otvára sa príležitosť pre doktorandov a habilitandov,“ poznamenal doktor Olexák.

SHÚ rozpočtová organizácia štátu, ktorej sídlom je Bratislava. Výskumným pracoviskom je Rím. Historický ústav sa venuje výskumnej a vydavateľskej činnosti. Skúma najmä archívne materiály so vzťahom ku Slovensku a Slovákom najmä v historických archívoch na území Talianskej republiky.

„Treba povedať, že Ústav nezačal „ab tabula rasa“ (pozn. s čistým štítom), má svoju genézu a históriu,“ vyjadril sa Peter Olexák.

Peter Olexák študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. V rokoch 1999 – 2000 študoval archivistiku, paleografiu a diplomatiku na Vatikánskej škole vo Vatikáne. Momentálne pôsobí na Katedre histórie na KU v Ružomberku

 

 Pridaj komentár