Mladá, ale perspektívna – Katolícka univerzita v Ružomberku

História Katolíckej univerzity v Ružomberku je pomerne krátka, no napriek tomu sa jej už podarilo dostať do povedomia nielen slovenskej verejnosti. Jej pôsobenie sa začalo až na prelome tisícročí, v júli roku 2000, pretože politické pomery v bývalom Československu nevytvárali adekvátne podmienky pre vznik katolíckej školy. Za dvanásť rokov svojho pôsobenia sa jej však podarilo vybudovať si svoj vlastný status. 

Predmetným poslaním Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) je zachovávanie tradičných kresťanských princípov. Za hlavné piliere môžeme označiť šírenie pravdy v duchu Pravdy, individuálna formácia študentov v zmysle katolíckej viery a dôraz na poskytnutie príkladu pre ich zodpovedný prístup k životu a povinnostiam s tým spojenými. Z toho vyplýva aj krédo tejto verejnej vysokej školy „formovať myseľ i srdce“, ktoré je jasne viditeľné už pri vstupe do priestorov školy.

V súčasnosti univerzita disponuje štyrmi fakultami- filozofickou, pedagogickou, teologickou a fakultou zdravotníctva- a navštevuje ju celkovo 7037 študentov dennej i externej formy štúdia, vrátane doktorandov. Od jej vzniku sa na najvyššom riadiacom poste vystriedali už štyria rektori. Staronový rektor, prof. Tadeusz Zasępa PhD., bol opätovne uvedený do úradu len nedávno. Dňa 25. septembra sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roka, Veni Sancte, kde prebehla jeho slávnostná inaugurácia.  

KU je členom mnohých vzdelávacích inštitúcií u nás doma i v zahraničí. V roku 2010 vzrástlo bodové ohodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)  pre univerzitu o 5,3 bodu, na súčasných 41,5 bodu. To znamenalo, že KU prekonala viac než štvornásobný priemer rastu ukazovateľov kvality univerzít na Slovensku a stala sa jedinou slovenskou univerzitou, ktorá takýto postup v danom roku zaznamenala. Z posledných štúdií rankingovej spoločnosti 4 International Colleges & Universities vyplýva, že KU je aktuálne štrnástou najvyhľadávanejších spomedzi tridsiatich dvoch slovenských univerzít. V neposlednom rade je dôležité spomenúť hodnotenie svetovej akademickej rankingovej agentúry World Academies Rank, kde sa táto univerzita umiestnila na siedmom mieste v rebríčku tunajších univerzít. V celosvetovom meradle jej patrila 3807. priečka, čo znamená, že škola sa svojou kvalitou zaradila medzi prvú polovicu hodnotených škôl. Z prieskumu, ktorý uverejnil Ústav informácií a prognóz školstva ešte v roku 2008 tiež vyplýva, že spokojnosť absolventov univerzity so zvoleným študijným odborom je nad celoslovenským priemerom (80,9 %).  Uvedené informácie teda vhodne vyjadrujú jasné a perspektívne napredovanie tejto inštitúcie.

K životu na univerzite patrí nielen samotný proces vzdelávania, ale takisto aj rôzne druhy činností, ktoré vytvárajú priestor pre sebarealizáciu študentov. Neoddeliteľnou súčasťou KU je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (ďalej UPaC), ktoré širokým spektrom svojej ponuky aktivít, zaujme nejedného poslucháča univerzity. Jednou z popredných činností je zabezpečovanie svätých omší, ktoré sú neoddeliteľnou zložkou univerzitného života a preto má KU vo svojich priestoroch vybudovanú aj vlastnú kaplnku, zasvätenú svätému Albertovi. S týždennou pravidelnosťou taktiež UPaC spolupracuje na tvorbe mládežníckych svätých omší, ktoré sa konajú vždy pondelok o 19.30 v Kostole svätej rodiny v časti Rybárpole. V posledných dňoch bolo UPaC veľmi nápomocné pri organizovaní misií, ktoré prebiehali od 1.-7. októbra pod vedením pátra Michala Zamkovského.

Najočakávanejšou udalosťou najbližších mesiacov je určite otvorenie novej univerzitnej knižnice, ktorej sfunkčnenie sa, bohužiaľ, oddialilo z dôvodu zmeny plánov u dodávateľa stavby. Predpokladané ukončenie stavebných prác je zatiaľ stanovené na budúci rok.

Napokon by sa žiadalo už len dodať, že z vyššie spomenutého je evidentné, že KU má už teraz vybudovanú výraznú pozíciu medzi slovenskými vysokými školami, a teda je rozhodne dôležité, aby sa jej dobré meno neustále šírilo ďalej.

Foto: ku.skPridaj komentár