Mladí žijú s Bohom

Ružomberok prijal 14. novembra putovnú evanjelizačnú štafetu Godzone tour, ktorá sa konala počas Týždňa Cirkvi pre mládež v šiestich slovenských mestách. V Športovej hale Koniareň (ŠH) sa v stredu podvečer zhromaždili davy mladých ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoju oddanosť žiť v každodennom spojení s Bohom.

Štvrtý ročník projektu Godzone tentoraz niesol názov Generácia KIOBK (ktorej ide o Božie kráľovstvo) a jeho primárnym cieľom bolo vzbudiť v mladých túžbu byť súčasťou generácie, ktorá prevezme zodpovednosť za šírenie Kristovho evanjelia do každej oblasti svojho života. Podujatie sa konalo pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev, Rady pre mládež a univerzity KBS.

Stopercentná zábava

V ŠH sa zhromaždilo početné množstvo ľudí, ktorí chceli byť nanovo oslovení posolstvom evanjelia a ktorým organizátori pripravili nezabudnuteľný duchovný zážitok. Účastníci mali možnosť zažiť pestrý sprievodný program s hlavným lákadlom – kresťanskou kapelou eSPé s jej lídrom Júliusom Slovákom, ktorá publikum neraz naplno roztancovala. Počas troch hodín v jej podaní odznelo mnoho piesní chvál a príjemnú atmosféru dopĺňali svetelné efekty a videoprojekcia. „Godzone nie je len naša zóna alebo nejaká práca tímu, ktorý sa do tejto služby vložil. Je hlavne miestom pre nás všetkých, ktorí chceme spolu ísť za Bohom,“ spresnil posolstvo projektu Slovák. Koncert sa snažil modernou a pútavou formou priblížiť zúčastneným pôsobenie Boha vo svete a bol obohatený o tanečné čísla či scénky. „Zaujalo ma, že scénky, napriek tomu, že odzrkadľovali bežný život, niesli v sebe hlbšiu myšlienku. Nejedného človeka, vrátane mňa, dojali k slzám,“ uviedla svoj postreh študentka Zuzana. Na pódiu vystúpili aj ľudia, ktorí podali svedectvo o ich živote s Bohom a zázrakoch, ktoré pre nich urobil. „Myslím si, že Godzone je jednou veľkou snahou o obrodu mladej generácie smerom vpred, o nájdení pravého osobného vzťahu s Bohom,“ ponúkla nám svoje stanovisko účastníčka Terézia. Touto akciou, ktorá sa dá zhodnotiť ako konkurencieschopná ku koncertom známych kapiel, sprevádzal kňaz Ján Buc, súčasný riaditeľ TV LUX.

Krok vzad 

Vznik projektu Godzone podnietila skutočnosť, že mladí ľudia sú často voči Bohu apatickí veľakrát z toho dôvodu, že viera sa im javí ako neatraktívna a nudná. Táto situácia vyvolala v tvorcoch tour potrebu vykonať čosi pre nápravu pohľadu mládeže na Cirkev a na vieru ako takú. Vyplynulo z toho posolstvo šíriť evanjelium. Realizačný tím primárne tvoria mladí ľudia, ktorí sa zapájajú z celého Slovenska a ich činnosť je dobrovoľná. Každý ročník nesie iný názov a iné motto, ktoré je zvýraznené na všetkých propagačných materiáloch. Účasť na podujatí je bezplatná, ale kto cíti potrebu nejakým spôsobom prispieť, môže tak urobiť pomocou dobrovoľného príspevku.

Foto: autorPridaj komentár