V kolégiu odznela prednáška o odraze vzťahov Najsvätejšej Trojice v rodine

RUŽOMBEROK, 19. februára – V rámci Programu intelektuálnej formácie Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), sa v utorok konala prednáška s Mariánom Bublincom, generálnym vikárom Bansko-bystrickej diecézy. Zameral sa na to, ako sa odrážajú vzťahy Najsvätejšej Trojice v rodine a medziľudských vzťahoch.

Za najdôležitejšie, ale aj najkrajšie považuje modlitbu k Najsvätejšej Trojici, lebo napriek jej krátkosti, je v nej vystihnuté to najpodstatnejšie. Autor prednášky rozoberal pravdu viery a Trojicu ako takú. Tvrdil, že Boh nie je sám, ale je jediný. Trojica sa podľa Bublinca nelíši podstatou, ale vzťahmi, ktoré sú medzi nimi. ,,Kresťan samotár je protirečenie kresťanstvu ako takému,“ dodal Bublinec, ktorý sa v druhej časti výkladu zameral na medziľudské vzťahy. Tie by podľa neho kresťania mali chrániť. ,,Ľudia, ktorí sú najbližšie Bohu, sú zároveň najbližšie človeku,“ povedal.

Neskôr sa venoval téme vzťahov v rodine, ktoré sú v dnešnej spoločnosti veľmi ohrozené, a pritom dôležité. ,,Najkrajšia výchovná metóda detí je láska ich rodičov,“ vyzdvihol krásu a podstatu rodiny Bublinec. Uviedol dôležité vlastnosti vzťahu, medzi ktoré patrí nemanipulovanie toho druhého, prijímanie každého človeka a názoru, nezištná láska a sloboda. ,,Podmienkou dobrého vzťahu je aj byť sám sebou. Nehrať sa na to, čo nie som,“ dodal Bublinec. Na záver sa vrátil k modlitbe Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, a zopakoval, aké dôležité je utiekať sa k Najsvätejšej Trojici skrz túto modlitbu.

Program intelektuálnej formácie Kolégia KU bude na rektoráte pokračovať opäť v utorok o 16.00. Prednáške na tému Corpus Christi sa bude venovať Mária Spoločníková, akademická maliarka a reštaurátorka.

 

Anna RagančíkováPridaj komentár