Na FF sa rozprávalo o medializácii volieb na župana

V stredu, dňa 13. novembra sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity konal seminár o voľbách v regionálnych médiách a o limitoch prístupu k informáciám. Stretnutie zorganizovala katedra žurnalistiky, Transparency International a Slovenský syndikát novinárov. Pozvanie prijali štyria hostia.

Ako prvý predstúpil Igor Chovan, právnik špecializujúci sa na média, ktorý rozprával o politickej reklame a jej legislatívnej úprave. Objasnil stanovené podmienky pre politické reklamy kandidátov na jednotlivé voľby, ako aj sankcie pri porušení zákona. O vysielaní reklám v RTVS sa vyjadril takto: „RTVS by nemalo vysielať komerčnú reklamu, lebo je financované zo štátneho rozpočtu.“

Martin Gonda, mediálny analytik pracujúci v agentúre NEWTON Media, hovoril o téme: Regionálne voľby – Nuda pre médiá? Na diagramoch znázornil rozbory článkov týkajúcich sa volieb do VÚC. „Nuda bola čítať a počúvať komentáre kandidáta, ktoré boli nekompetentné a nepripravené,“ vyslovil Gonda.

O informáciách týkajúcich sa ochrany osobných údajov hovoril Vladimír Pirošík. Priblížil obmedzenia práva na informácie. „Verejní činitelia, verejné figúry majú obmedzené právo na ochranu súkromia.“

Slovo dostala aj Katarína Čižmáriková, podpredsedníčka SSN. Rozprávala o limitoch prístupu k informáciám v regionálnych médiách.

Imrich Gazda, vedúci katedry žurnalistiky, na stretnutí predstavil on-line výkladový slovník pre novinárov. Slovník obsahuje žurnalistickú a kresťanskú terminológiu. Projekt financovalo ministerstvo školstva cez grantovú agentúru KEGA. Slovník nájdeme na internetovej stránke www.media.ku.sk/slovnik.Pridaj komentár