Na filozofickej fakulte klesá počet študentov

V prebiehajúcom akademickom roku študuje na filozofickej fakulte 166 prvákov. Počet študentov sa z roka na rok znižuje. Nárast zaznamenal bakalársky stupeň štúdia.

V minulom akademickom roku nastúpilo do prvého ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 186 a v predminulom dokonca až 200 študentov.

„Pokles počtu študentov je stav, ktorý pociťuje väčšina fakúlt na Slovensku a aj mnohé v zahraničí.

Domnievam sa, že dôvodov je viacero – momentálna demografia – pôrodnosť pred 15 – 20 rokmi bola nižšia ako predtým. Študenti cestujú zadarmo, čo môže prispievať k rozhodnutiu študovať aj vo vzdialenejších mestách, či v zahraničí,“ ozrejmila prodekanka pre vzdelávanie.

Dva rozdielne javy

Zo štatistik vyplýva, že počet prvákov na bakalárskom stupni štúdia v tomto roku vzrástol. Zapísalo sa ich celkovo 124.

Najväčšiemu záujmu sa tešia študijné odbory: psychológia, žurnalistika, angličtina pre komerčnú prax a história.

Výrazný prepad však fakulta zaznamenala v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Na magisterské štúdium nastúpilo len 38 študentov, čo je oproti ostatným dvom rokom pokles o polovicu.

Na treťom stupni štúdia pribudli v aktuálnom akademickom roku štyria doktorandi.

Prilákať viac zahraničných študentov

Prodekanka Kehoe vysvetlila, že filozofická fakulta spolupracuje s mnohými strednými školami, ktoré navštevujú pedagógovia a študenti fakulty, a propagujú tam študijné odbory. „Máme databázu škôl, ktorým ponúkame prednášky na rôzne témy. Prednášajúci do škôl cestujú, alebo majú školy možnosť priviesť študentov na ponúkané prednášky priamo na fakultu,“ objasnila Jela Kehoe.

Okrem toho sa fakulta snaží byť prítomná na sociálnych sieťach ako facebook, instagram či youtube. A zároveň inovovať anglickú verziu fakultnej web stránky. „Aktívne hľadáme spôsoby ako osloviť potenciálnych študentov aj v zahraničí,“ dodala.

Prváci podľa stupňov Akademický rok 2018/2019
Bc. 124
Mgr. 38
PhD. 4
Spolu 166

 Pridaj komentár