Na Filozofickej fakulte sa zabávalo vo westernovom štýle

Študenti druhého ročníka žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) zorganizovali pre prvákov katedrovicu. Zúčastniť sa jej však mohli všetky ročníky a taktiež vyučujúci.

Katedrovica a uskutočňovala v stredu 27. novembra v priestoroch jedálne KU. Študenti sa pri výbere témy večera orientovali podľa prechádzajúcich skúseností: „Vybrali sme western, pretože sa nám zdalo, že táto téma tu už dlho nebola. Tak prečo neoprášiť kúsok histórie?“ povedala druháčka Terka Murcková. Podľa slov druháka Vladimíra Kováča katedrovicu síce organizovali oni, ale do samého programu prispievali aj ostatné ročníky rôznymi scénkami a videami. „Katedrovica sa mi veľmi páčila pretože to bola pre mňa nová skúsenosť. Už dlho som sa tak nenasmiala a teším sa keď ju na budúci rok budeme robiť my,“ reagovala prváčka Ivana Koňušíková. Za vyučujúcich, ktorý sa na katedrovici zúčastnili sa vyjadril Pavol Dzivý: „Tešil som sa z prvákov a dobre hodnotím prípravu programu. Bola to taká nenáročná a pokojná atmosféra.“ Po ukončení oficiálneho predstavenia sa žiaci presunuli do mesta, kde so zábavou pokračovali.

Katedrovice sa na KU uskutočňujú každoročne a vždy ju organizujú študenti druhých ročníkov pre prvé ročníky. Majú teda za úlohu privítať prvákov na škole, podobne ako to býva na stredných školách (imatrikulácie). Študenti sú pri tom veľmi kreatívni pri vyberaní tém. Minulý rok sa katedrovica žurnalistov niesla v havajskom duchu.

 

Matej Gajdošík
foto: www.freehdw.comPridaj komentár