Na Katolíckej univerzite budeme voliť kandidátov do Študentskej rady vysokých škôl

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku po troch rokoch opäť vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl.

Navrhovanie kandidátov bude prebiehať do 25. októbra 2018. Do tohto dňa je možné predložiť kandidáta prostredníctvom návrhovej listiny zverejnenej na internetovej stránke KU, pričom platí, že zvolený môže byť študent v ktoromkoľvek stupni štúdia, ktorého štúdium nie je prerušené.

Z navrhnutých kandidátov zvolia študenti všetkých fakúlt 7. novembra 2018 dve osoby, ktoré sa stanú členmi Študentskej rady vysokých škôl.

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom, ktorý zastupuje študentov vysokých škôl na Slovensku. Pracuje nezávisle a samostatne na národnej, aj medzinárodnej úrovni a  združuje zástupcov študentov.

V praxi to slovami predsedu volebnej komisie Samuela Mahúta znamená, že členovia rady sa stretávajú na valných zhromaždeniach počas roka. Dostávajú informácie o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú univerzitného vzdelávania na Slovensku. Diskutujú s osobami, ktoré sú zodpovedné za riadenie školstva na Slovensku, napríklad s ministrom, či riaditeľmi ministerských sekcií. Úlohou členov je podľa Mahúta aj dôstojne prezentovať KU a komunikovať požiadavky jej študentov.

Študenti, ktorí sú členmi Študentskej rady vysokých škôl, sa majú možnosť zúčastňovať konferencií a podujatí na Slovensku a v zahraničí. Bývalý delegát študentskej rady z KU Marek Ištók spomína aj možnosť kariérneho rastu: „Neraz aktívni členovia rady končia ako poradcovia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo sa iným spôsobom angažujú v politike.“

Ištókovým dôvodom vstupu do ŠRVŠ bola snaha rozšíriť jeho vedomosti a kontakty. Fungoval v akademických senátoch, no napriek tomu cítil, že mu chýbajú informácie a ako študent zdravotníckej fakulty chcel získať prehľad aj o politike. Uviedol, že pozícia delegáta mu umožnila zastupovať veľkú časť akademickej obce a neriešiť len vnútro-univerzitné problémy, ale aj tie celoštátne.

Podľa jeho slov mu študentská rada dávala veľkú motiváciu sa vzdelávať a informovať: „Strávil som niekoľko víkendov ročne s viac ako sto ľuďmi,  ktorým situácia na Slovensku nie je ľahostajná. Pracujú na tom, aby raz mohli sedieť v parlamente a aby boli pritom, ako sa Slovensko bude meniť.“

Monika GurkováPridaj komentár