Na Katolíckej univerzite otvorili Galériu Jána Labaya

 

Slávnostné otvorenie Galérie spojené s vernisážou výstavy Dotyky prebehlo v utorok 20. februára na prízemí Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity.

Myšlienka výstavy Dotyky vznikla u garanta katedry žurnalistiky Imricha Jenču a kurátora výstavy Pavela Kastla. Podnetom k samotnému zorganizovaniu Dotykov bola iba jedna prednáška od kurátora výstavy o fotografickom portréte.

„Študentom som ukázal svoje autorské snímky a v rámci prednášky vznikol impulz zorganizovať výstavu fotografií. Už na konci prednášky študenti prišli so svojimi fotkami,“ ozrejmil vznik výstavy Dotyky Pavel Kastl.

Prízemie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity tak od začiatku letného semestra skrášlilo celkovo 39 umeleckých diel. „Poznám aj iné univerzity, ktoré podobné akademické priestory využívajú na to, aby sa študenti mohli prezentovať svojimi prácami. Nevidel som problém v tom, prečo by sme aj my naše priestory nemohli využiť na podobné účely,“ dodal k vzniku výstavy Imrich Jenča.

Fotografická výstava Dotyky potrvá až do konca letného semestra. Svoje fotografie vystavilo deväť študentov žurnalistiky. Každý z nich priniesol niečo zo seba, niečo čo ho baví. Na výstave môžeme nájsť portréty, krajinky či kompozičné fotografie.

„Na fotke, ktorú vystavujem je moja priateľka. Snímka vznikla spontánne a vyšlo z toho niečo, čo si myslím, že je vhodné vystaviť,“ povedal študent Juraj Brezáni a dodal: „Určite by som sa chcel aj ďalej angažovať vo fotografovaní, no ešte neviem ako.“

Pokračovať vo fotografovaní má v pláne aj študentka Barbora Kubovová. „S fotením som začínala, keď som išla na vysokú školu a stále ma to baví. Rozmýšľam nad tým, že skôr pôjdem touto cestou ako samotnou žurnalistikou.“

Zatiaľ čo prvá výstava priniesla fotografie na voľnú tému, nasledujúce výstavy už budú tematické. Téma pre budúci semester znie Moja univerzita, moja fakulta, môj život. Fotografická výstava je otvorená pre všetkých študentov Katolíckej univerzity.

Patrik HavranPridaj komentár